Pedagogiskt program - 1900-talets-historia på en timme
Nils Kreuger, Hamnpiren i Varberg, 1885. Axel Olson, Ett skepp går under, 1947 © Axel Olson/Bildupphovsrätt 2021. Frida Johansson, 1988-2011, 2011 © Frida Johansson/Bildupphovsrätt 2021

1900-talets historia på en timme – bildligt talat

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer aktiva under 1900-talet. Kan man se historien genom deras verk? Hur syns andra världskriget, industrialisering och aktivism i konsten? Finns spår av kolonialism, HBTQ-rörelse och finanskris?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Konsten blir vårt historiska källmaterial. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet. Visningen avslutas med en gemensam diskussion. Med våra nyförvärvade analysverktyg och iakttagelser frågar vi oss vad konsten säger om vår tid. Vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade eleverna skildrat.

Hur vår tid nu kommer att beskrivas i historieböckerna och synas i konsten återstår att se. Kanske präglas den av individualism och självreflektion? Men också av engagemang för jämlikhet, miljö och rätten att vara den man är? I museets ateljé skapar vi självporträtt. Vad tycker du utmärker vår tid? Och vem är du som en del i vår historia?

Välkomna att via en vandring genom Hallands Konstmuseum få en målande inblick i ett dramatiskt århundrade!

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet
När kan vi komma? ht 21 / vt 22
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1,5 – 2 timmar (utan workshop ca 1 timme)
Kostnad: 1000 kr/grupp
Går att boka utan workshop: 400 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt ämnet historia:

• Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

I övrigt berör programmet mycket av det innehåll som historieundervisningen i åk 7-9 ska beröra kring just 1900-talet, i form av samhällsomvandlingar, idéströmningar, världskrig, globalisering och demokratisering etc.