Kritikfestival Halland

Prova på! (konstkritik)
Workshop i konstkritik med Linda Fagerström

Linda Fagerström leder en workshop i hur man skriver konstkritik. Med utgångspunkt i Hallands Konstmuseums utställningar får deltagaren prova på att skriva en egen kritisk text – professionell redaktion från Kritiklabbet och publicering på Kritiklabbets hemsida ingår.
OBS! Ingen kostnad. Drop in i mån av plats. Föranmäl dig via kritiklabbet@gmail.com
Linda Fagerström är konstkritiker, dagskritiskt verksam främst i Sydsvenskan/HD och konstvetare. Hon disputerade 2005 i Lund på en avhandling om Randi Fisher och är nu akademiskt verksam vid Linnéuniversitetet. Författare till en rad böcker, essäer och kataloger. Ordförande i Svenska Konstkritikersamfundet, AICA Sweden. Se vidare på https://lnu.se/personal/linda.fagerstrom/