Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2022

Kropp och rörelse i konsten

Hur ritar man rörelse? Hur har kroppen skildrats genom historien? Finns det skillnader på hur man skildrat kvinnor och män? Och måste det stämma med verkligheten? Vi undersöker genom ett urval av verk i samlingsutställningen Gränsland hur konstnärer har skildrat kropp och rörelse. Visningen är dialogbaserad och kan fungera både som en liten konsthistorisk exposé och som inspiration för att själva teckna eller måla på temat.

Sedan får vi prova själva. Kroki kallas det när man tecknar av en annan människa som står eller sitter alldeles stilla en stund. På konstskolorna brukar krokimodellerna vara nakna, men här behåller vi självklart kläderna på. Vi turas om att vara modell och att teckna.

Målgrupp: årskurs 1-6
När kan vi komma? ht 22/vt 23
Max antal: 30 elever
Programtid: ca 1,5-2 timmar
Kostnad: 1000 kr för grupper med upp till 15 elever. 1800 kr för grupper med upp till 30 elever (klassen delas då i två grupper)
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

 

Programmet knyter an till Lgr11. Följande avsnitt ur läroplanen är särskilt relevanta:

  • Skolans värdegrund och uppdrag: Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärk­sammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
  • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (Bild, övergripande mål)
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor. (Biologi, åk 1-3)