Att fånga tiden

Under sommaren och hösten 2002 genomförde Länsmuseet Halmstad (numera Hallands Konstmuseum) en större dokumentation om arbetsplatsen GeKås i Ullared. Boken Att fånga tiden (2003) är en rapport av dokumentationen och bygger på studier, intervjuer och fotografier.Författare:

Annlouise Håkansson och Bo Ericson


Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie. I skriftserien publiceras material kopplat till museets uppdrag. Detta innefattar bland annat att sprida kunskap om kulturarvet i allmänhet och det halländska i synnerhet.En del av Ge-Kås logga 2002, svart text med gulbakgrund
Att fånga tiden