Ett slag på käften

Ett slag på käften var ett projekt kring det oprovocerade gatuvåldet, initierat och i huvudsak genomfört av Länsmuseet Halmstad (numera Hallands Konstmuseum). Resultatet visades upp under hösten 2009. I anslutning till detta sammanställdes denna rapport.Rapport:

Björn Gunnarsson

Ladda ner rapporten (pdf)


Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie. I skriftserien publiceras material kopplat till museets uppdrag. Detta innefattar bland annat att sprida kunskap om kulturarvet i allmänhet och det halländska i synnerhet.