När hallänningarna blev svenskar

Inom loppet av en generation efter Brömsebrofreden tvangs folket i Halland att skifta från dansk till svensk nationalitet. Boken När halläningarna blev svenskar (2004) beskriver hur kravet efter hand ökade på anpassning till svenska lagar och sedvänjor. Motståndet ledde ofta till dramatiska händelser, men aldrig till väpnat uppror. Med civilt motstånd och förhandlingstaktik lyckades lokalsamhället hävda sin integritet. Mängder av anknytningar till dagens Halland gör framställningen levande.Författare:

Sven Larsson


Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie. I skriftserien publiceras material kopplat till museets uppdrag. Detta innefattar bland annat att sprida kunskap om kulturarvet i allmänhet och det halländska i synnerhet.Tecknat omslag av boken föreställande ryttare, hästar, träd
När hallänningarna blev svenskar