Oljetryck, jägare, vildsvin och monarker

Oljetryck, jägare, vildsvin och monarker (2003) har sitt ursprung i en utställning om oljetryck på Länsmuseet Halmstad (numera Hallands Konstmuseum). Boken berättar om oljetryckets historia, bildvärld och spridningssätt. Ca 35 sid. Författare:

Anneli Palmsköld och Lennart Lundborg


Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie. I skriftserien publiceras material kopplat till museets uppdrag. Detta innefattar bland annat att sprida kunskap om kulturarvet i allmänhet och det halländska i synnerhet.Vinrött bokomslag med bilder av jägare och vildsvin
Oljetryck, jägare, vildsvin och monarker