Öppettider

Museibyggnaden är stängd för om- och tillbyggnation.

För information om vår publika verksamhet följ oss här, på Facebook och Instagram.