Pågående utställningar

Hallands Konstmuseum är just nu stängt för om- och tillbyggnad. Det nya museet beräknas stå klart 2019. Under tiden fortsätter den publika delen med program och utställningar på andra håll.

I våras var vi samarbetspart i Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong. Under sommaren visades Konst i lasten i Stationsparken i Halmstad. Vi medverkade också i Speglingar på Hallands kulturhistoriska museum i Varberg samt i Samklang på Konsthallen/Hamnmagasinet i Varberg.   

Information om utställningar 2018 kommer i höst.