På annan ort

24/5-21/9
SUSAN PHILIPSZ
THE DISTANT SOUND

Med inspiration från den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria har konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound. Från Världsarvet Grimeton Radiostation utanför Varberg sänds verket ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr. I Halland hör du det i Varbergs hamn och vid Tjolöholms slott.

Den kända och internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz (f.1965) har tidigare arbetat med konst i offentliga miljöer i städer som Madrid, London och New York och 2010 tilldelades hon Turnerpriset. Hennes främsta kännetecken är ljudinstallationer. Genom att projicera exempelvis andning, sång eller instrument på en plats undersöker hon hur ljud kan fungera skulpturalt - skapa rum eller belysa arkitektur. Ljudinstallationerna sker ofta på platser som inspirerat henne genom historia, atmosfär eller akustik. 

I sommar sänder hon sitt verk The Distant Sound från centrala Halland, Världsarvet Grimeton Radiostation. För att höra verket i Halland ska du ta dig till Tjolöholms slott eller ned till Varbergs hamn och området runt Fästningen och Kallbadhuset. Verket hörs under en minut varje helslagen timma mellan kl 10 och 18 och består av toner, inspelade med horninstrument och tagna ur äldre, internationella radiovinjetter. Med detta vill Philipsz uppmana oss att reflektera över vårt lokala kulturlandskap i en ny kontext.

"With my work I am trying to bring an audience back to their
environment, not the opposite. What I am trying to do is
make you aware of the place you are in while heightening
your own sense of self".
                                                                   /Susan Philipsz


Radio Interval Signals:
10.00 Denmark Radio P2 1977
11.00 KNLS Anchor Point Alaska 1999
12.00 NRK Home Service Norway 1973
13.00 Radio Faroe Islands 2000
14.00 Radio Greenland 1961
15.00 Radio Netherlands Madagascar relay station 1975
16.00 Radio Nordzee (via REM island) 1964
17.00 Skanes Radio Mercur 1958
18.00 Unidentified Interval Signal


The Distant Sound
sker på uppdrag av In Site, ett EU-baserat samarbetsprojekt mellan Norge, Sverige och Danmark som syftar till att synliggöra vårt gemensamma kulturarv och landskap i området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Inom In Site medverkar bland annat Hallands Konstmuseum och Region Halland. Världsarvet Grimeton Radiostation, Varbergs kommun samt Tjolöholms slott är lokala samarbetspartner.

Verket sänds ljudlöst från Grimeton och hörs i Varbergs hamn och vid Tjolöholms slott.

Susan Philipsz berättar om The Distant Sound (film 8 min)

OBS!
P g a tekniska problem är verket fn avstängt vid Tjolöholms slott.

---------------------------

Guidad visning: Curator/projektledare Anna Johansson och projektledare Caroline Mårtensson berättar tillsammans om The Distant Sound i Varbergs hamn den 26/7 kl 13.45 (samling vid Kallbadhuset) och vid Tjolöholms slott 27/7 kl 13.45 (samling vid slottets huvudentré).

---------------------------

The Distant Sound
presenteras på följande platser:

Punkt Ø – Galleri F 15, Moss, Østfold fylkeskommune
Isegran, Fredrikstad
Skeppssättningen Blomsholm, Strömstad
Hällristningen Aspeberget i Vitlycke, Tanum
Hällristningen Skomakaren i Backa, Lysekil
Tjolöholms slott, Fjärås
Varbergs hamn
Ystads hamn
Helligdomsklipperne, Bornholm

Ladda ner karta till de olika platserna

Läs mer på www.thedistantsound.eu

Läs mer om In Site

Du är också välkommen att höra av dig med frågor och funderingar till Caroline Mårtensson, lokal projektledare Hallands Konstmuseum, tel 035-16 23 12, caroline.martensson@91anmuseet.se