1900taletshistoria
Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2022 Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol, 1937 © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2022 Lotta Antonsson, Staying alive, 1996 © Lotta Antonsson

1900-talets historia på en timme – bildligt talat

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer aktiva under 1900-talet. Kan man se historien genom deras verk? Hur syns andra världskriget, industrialisering och aktivism i konsten? Finns spår av kolonialism, HBTQ-rörelse och finanskris?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Konsten blir vårt historiska källmaterial. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet. Visningen avslutas med en gemensam diskussion. Med våra nyförvärvade analysverktyg och iakttagelser frågar vi oss vad konsten säger om vår tid. Om eleverna själva fått skapa – vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade eleverna skildrat?

Välkomna att via en vandring genom Hallands Konstmuseum få en målande inblick i ett dramatiskt århundrade!

Målgrupp: gymnasiet
När kan vi komma? ht 22 / vt 23
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 400 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

 

 

Programmet knyter an till Lgy11, särskilt ämnet historia:

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.