1900taletshistoria
Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2024. Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol, 1937 © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2024. Lotta Antonsson, Staying alive, 1996 © Lotta Antonsson

1900-talets historia på en timme – bildligt talat

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer aktiva under 1900-talet. Kan man se historien genom deras verk? Syns andra världskriget, industrialisering och finanskris i konsten?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Konsten blir vårt historiska källmaterial. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet. Med våra nyförvärvade analysverktyg och iakttagelser frågar vi oss vad konsten säger om vår tid. Vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade eleverna skildrat?

Hur vår tid nu kommer att beskrivas i historieböckerna och synas i konsten återstår att se. Kanske präglas den av individualism och självreflektion? Men också av engagemang för jämlikhet, miljö och rätten att vara den man är? Vad tycker du utmärker vår tid? Och vem är du som en del i vår historia?

Välkomna att via en vandring genom Hallands Konstmuseum få en målande inblick i ett dramatiskt århundrade!

Målgrupp: gymnasiet
När kan vi komma? tills vidare
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 500 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

 

 

Programmet knyter an till Lgy11, särskilt ämnet historia:

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.