Foto ur utställningen The course of nature. ©Ann Eringstam/Bildupphovsrätt (2022)

19 november – 19 februari 2023

Ann Eringstam – The Course of Nature

The Course of Nature är ett projekt som rör sig i en inte alltför avlägsen framtid. En tid då vi måste leva med naturen på dess villkor. Trots att människan alltid försökt påverka naturen så står den utom vår kontroll. Vi lever på en planet med tydliga sår efter människan, dock vet vi inte hur djupa de är.

Att väva in naturens skönhet i samtal om människans negativa påverkan på miljön är en intressant men svår metod, som många fotografer innan Ann Eringstam tampats med. Ann Eringstam är utbildad vid Valand i Göteborg och numera verksam i Halland. Hon behandlar ofta ämnen som identitet, norm och utopi i en bildvärld som pendlar mellan verklighet och fantasi. Ofta med naturen och det storslagna landskapet som kuliss.

Guidade visningar: 9 december kl 13 (lunchvisning) och 11 januari kl 18.