Små ting och stora
Birgit Allen, utan titel, utan årtal. Mona Johansson, Min mor på balkongen midsommarafton 1945, 1945 © Mona Johansson / Bildupphovsrätt 2021. Bernard Anderson, Moder jord, utan årtal

12.6 – 26.9.2021

Små ting, och stora

– Birgit Allen, Bernard Anderson, Mona Johansson

Bernard Anderson (1898-1983), Birgit Allen (1917-2009) och Mona Johansson (1924-2010) skildrar vardagen genom färg och form. En moders beskyddande omfamning, en slät kopp kaffe vid köksbordet eller bakgårdarnas avskavda charm. Deras uttryck är lika enkla som motiven, avskalade och rakt på sak.

Alla tre är representerade i Hallands Konstmuseums samling, tillhör en äldre generation och känns angelägna att visa för ny publik idag. Anderson föddes i Halmstad, utbildades på 1910- och 20-talet till skulptör i St: Pauls i USA och Paris, för att sedan återvända till hembygden. Halmstadbördiga Allen utbildades i Göteborg, Stockholm och för Mollie Faustman på Acádemie Libre, Stockholm. Hon var verksam i Stockholm. Johansson växte upp i Göteborg och utbildades där, men som vuxen bor hon sommartid i Varberg. Hon skildrade äldre stadsmiljöer och blev ett välkänt ansikte bland torghandlarna när hon sålde sina grafiska blad.

Vernissage 12 juni

Nedan kan du se ett klipp där Annelie Tuveros, intendent berättar om utställningen.

12.6 – 26.9.2021

Little things, and big ones too

– Birgit Allen, Bernard Anderson, Mona Johansson

Bernard Anderson (1898-1983), Birgit Allen (1917-2009) and Mona Johansson (1924-2010) depict and describe everyday life with the help of colours and shapes. The protective embrace of a mother, a plain cup of coffee the kitchen table or the picturesque, slightly shabby charm of a backyard. Their expression is as simplistic as the motifs; unembellished and straight-forward.

All three of them are represented in the collection of Halland Art Museum, they all belong to an older generation and we feel it is important to show their works to a new audience of today. Anderson was born in Halmstad and during the 1910s and 1920s, he studied to become a sculptor both in St. Paul, USA and in Paris, after which he returned to his roots. Allen was also born and bred in Halmstad, studied in Gothenburg, and also at Konstfack and for Mollie Faustman at Acádemie Libre in . She worked in Stockholm. Johansson, on the other hand, grew up in Gothenburg and studied there, but spent most of her adult summers in the coastal town of Varberg. She captures older townscapes and scenes from yesteryears and brings them to life. Among the market vendors she quickly became a well-known character when she spent many a market day selling her graphical art.