Bonaventuras bearbetning av och kommentarer till Petrus Lombardus ’Sententiæ’. Del ett och två. Tryckt utgåva 1480-tal.

29 januari – 15 januari 2023

Den skapande medeltiden

Medeltiden. Riddare. Pest. Kyrkor. Grå kläder och vidskeplighet. Perioden har kallats ”mörk”, och ordet ”medeltid” har använts som något negativt. Var denna period så mycket mörkare än andra tider? Levde man sämre och skapade sämre ting?

Utställningen visar en medeltid som var långt ifrån grå. Här finns konstnärlighet och skapande, design och kreativitet som på inga sätt är sämre eller dystrare än vår övriga historia. Den skapande medeltiden visar också hur man i senare tider betraktat medeltiden – allt ifrån 1800-talets romantiska historiemåleri, 1900-talets drömmar om gammal arkitektur och fram till vår tids återskapande och fantasykultur. Medeltiden var och är skapande.

Guidade visningar: lördagar kl 14.30 (ej 9 november, 24 och 31 december)