Hallands Konstmuseum söker Intendent – utställningar och samlingar

75 %
Vikariat t.o.m. 2023.12.31

Arbetsgivare
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Tollsgatan 7
302 32 HALMSTAD
Tel 035-19 26 00
http://www.hallandslansmuseer.se

Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten vid Hallands Konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum samt Kulturmiljövård i länet. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Den utlysta tjänsten är placerad på Hallands Konstmuseum som har sitt säte i Halmstad.

Arbetsplatsbeskrivning
Hallands Konstmuseum ligger i Halmstad och verkar i hela regionen. I Hallands kulturplan 2021-2024 slås fast att konsten är ett prioriterat  kulturområde i utvecklingen av Hallands kulturliv. Hallands Konstmuseum ska ha en central roll i detta arbete och vara ett nav för konst och konstliv i hela Halland.

Arbetet på Hallands Konstmuseum är organiserat i två avdelningar; Utställningar och samlingar samt Publik och regional närvaro. Härigenom drivs en omfattande utåtriktad verksamhet med utställningar, program och pedagogik. Hallands Konstmuseum har en rik och växande konstsamling där Svea Larsons donationsfond ger möjlighet att årligen göra betydande inköp av konst och konsthantverk med halländsk anknytning. Här finns också en omfattande kulturhistorisk samling. Verksamheten innefattar även det regionala konstcentret för konst – Konst i Halland, där konstmuseet i samverkan med Region Halland driver regionala utvecklingsfrågor inom konstområdet.

Arbetsbeskrivning
Det övergripande arbetet för den vikarierande intendenten är att ansvara för och leda det praktiska arbetet med museets utställningsverksamhet, aktivt bidra till att stärka profilen för Hallands Konstmuseum samt bidra till ett bra samarbete inom Stiftelsen Hallands länsmuseer.

Intendenten planerar, utvecklar och presenterar de utställningar som beslutas i särskild planeringsgrupp. Ansvarar tillsammans med avdelningschef för utställningsbudget, odlar och utvecklar nationella och internationella nätverk, bidrar till utvecklingen av den växande samlingen samt medverkar vid och utvecklar programläggning.

Kvalifikationer
. Högskoleutbildning med tonvikt på konst och kulturhistoria
. Goda kunskaper om konst och visuell kultur
. Erfarenhet av utställningsproduktion
. God pedagogisk kompetens
. Upparbetat kontaktnät
. God förmåga att självständigt driva och genomföra utställningsprojekt
. God administrativ förmåga

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Ansökan
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV. Ange gärna löneanspråk. Uppge också innehav av körkort.

Anställningsdatum
Vi ser gärna att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.
Sista ansökningsdatum 15 januari 2023
Intervjuer planeras att hållas i v. 3 2023.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum
tel: 035-16 23 01
Annelie Tuveros, Intendent utställningar, Utställningar och Samlingar
tel: 035-16 23 06

Fackliga företrädare
SACO/DIK
Andreas Johansson
tel: 035-162319

VISION
Ola Jäverbo,
tel: 0763 – 43 41 47

Ansökan skickas till
kansli@hallandskonstmuseum.se
ange Intendent/vikariat i Ärendefältet

Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.

Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut. Alla som begär ut allmänna handlingar kan därmed ta del av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilken finns på www.hallandslansmuseer. se/policys-viktiga-dokument.html