Jan Jörnmark – Övergivna platser finalen

2 november kl 18

Jan Jörnmark är författare, föreläsare och docent i ekonomisk historia. Hör honom berätta om sin tredje bok i serien om Övergivna platser. Boken skildrar hur Sverige under det senaste halvseklet förändrats på ett dramatiskt sätt och
innehåller både historierna och fotografierna från platserna där den svenska samtidshistorien skapades. Här spelar Halland en nyckelroll i ett centralt kapitel. Facebook-gruppen som inspirerades av böckerna om Övergivna platser har idag 350.000 medlemmar.

Förboka för att säkra din plats via bokning@hallandskonstmuseum.se eller tel 035-16 23 00.

Arrangör: Hallands Museiförening.