Klubb rörelse

Klubb rörelse är en programserie där du kan förvänta dig experimentella och konstartsöverskridande verk, krockar mellan uttryck och intressanta möten. Programserien är ett samarbete mellan Kultur i Halland – Film, Rum för Dans Musik Hallandia, Art Inside Out, Konst i Halland och Hallands Konstmuseum.

Klubb rörelse ingår i entréavgiften till museet. Förboka för att säkra din plats via bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00. Mer information om programmen läggs upp löpande.

25 maj kl 18
Musikvideor – en audiovisuell halländsk tidsresa

Klubb rörelse bjuder in till en musikvideo-kväll på Hallands Konstmuseum. Under kvällen presenteras halländska musikvideor från olika årtionden. Programmet visar den konstnärliga och audiovisuella resa som konstformen musikvideo gjort genom åren, med halländska aktörer. Som grund för kvällens urval ligger den efterlysning som Klubb Rörelse har gjort av musikvideor från 60-talet fram till 2010-talet.

Kvällen kureras och utformas av Jonas Börjesson, videokonstnär, med hjälp av Sofie Tedenstad, musikvideokännare på Studiefrämjandet Halland. Moderator för kvällen är Rebecca Rosenlind Sellergren.

Jonas Börjesson är frilansande filmarbetare och videokonstnär som även driver eget skivbolag, och alltid har haft nära samarbeten mellan bild och musik. Jonas är uppvuxen i Halmstad och hittade tidigt musikvideon som sin första riktiga konstform, där han blandade traditionellt bildberättande med mer nyskapande videokonst och gamla arkivbilder till såväl nationella som internationella artister. Idag jobbar han främst tekniskt med svenska långfilmer och tv-serier, men är fortsatt verksam som filmare och videokonstnär på hemmaplan i Halmstad.

Efterlysning! Har du varit med och spelat in en musikvideo i Halland och/eller med halländska artister och filmare? Läs mer

9 mars kl 18
Tomhet är Form Form är Tomhet

Med utgångspunkt i Hallands Konstmuseums olika rum och med inspiration taget från folkdans, ritualer och komedi utforskar dansaren Rickard Fredborg möjligheterna och begränsningarna för spontant genererat uttryck manifesterat och koreograferat i ögonblicket.

Foto Malin Arnesson

Rickard Fredborg är improvisatör, dansare och koreograf vars konstnärskap genomsyras av utforskandet av det råa improviserade uttrycket. I kombination arbetar han ofta platsspecifikt för att integrera natur och plats. Rickard har med hjälp av dessa metoder skapat projekt och föreställningar samt undervisat både i Sverige och internationellt. 

20 april kl 18
Platsen mellan oss

Den här Klubb rörelse-kvällen, med titeln ”Platsen mellan oss”, möter vi filmaren Alexander Rynéus och ljudkonstnären Johan Lundberg i en tvärkonstnärlig improvisation. De krockar och flätar samman film- och ljudmaterial som skapats under eller inspirerats av deras tid i det konstnärliga residenset ”Platsen mellan människor” i Hylte kommun 2020. Alexander Rynéus och Johan Lundbergs arbeten under residenset utforskade berättande, gränsdragningar, sorterande och bevarande. Nu tar de även in platsen Hallands Konstmuseum i detta utforskande.

Alexander Rynéus är en svensk konstnär och filmregissör som ofta arbetar kring platsbegreppet i sin praktik. Han intresserar sig för olika typer av mellanrum i berättelser och situationer. Små ögonblick som utspelar sig vid sidan av den större berättelsen och tillsammans bildar en annan helhet. De glidningar mellan det som upplevs som sant och graden av fiktion som vi fyller våra liv med samt vilka berättelser vi gemensamt skapar, kopplade till fysiska platser. I Art Inside Out residenset Platsen mellan människor undersökte han med filmkameran som verktyg olika människors berättelser, med Hylte som plats som den gemensamma utgångspunkten. Läs mer om Alexander Rynéus arbete på https://alexanderryneus.se/ 

Johan Lundberg är en musiker, kompositör och ljudkonstnär som i sitt arbete drivs av en stor auditiv nyfikenhet där utforskning av mötet mellan akustiska och elektroniska ljudfenomen ständigt står i centrum. Under Art Inside Out residenset i Hylte 2020 arbetade han sig med att utvinna kompositioner ur platser runtom i bygden där fältinspelningar agerar råvara och inspiration för att sedan efterbehandlas elektroniskt, förädlas och användas som musikaliska byggstenar i kompositionsarbetet. Genom interaktion med platserna och befolkningen har han undersökt historia och det kollektiva minnet. Läs mer om Johan Lundbergs arbete på https://johanglundberg.wixsite.com/main