Kritikfestival Halland 14-17 oktober

Under fyra dagar uppmärksammas kritiken i Halmstad, Varberg, Falkenberg och Kungsbacka. Ett program med föreläsningar, workshopar och samtal med utgångspunkt i allt från mat till musik, konst och litteratur. Festivalen arrangeras av Kritiklabbet med stöd av och i samarbete med Region Halland – Kultur i Halland. Läs mer om Kritikfestivalen på Kritiklabbets webbplats

Fredagen den 15 oktober är delar av programmet förlagt till Hallands Konstmuseum:

kl 11
Prova på! (konstkritik)
Workshop i konstkritik med Linda Fagerström

Linda Fagerström leder en workshop kring hur man skriver konstkritik. Med utgångspunkt i Hallands Konstmuseums utställningar får deltagaren prova på att skriva en egen kritisk text – professionell redaktion från Kritiklabbet och publicering på Kritiklabbets hemsida ingår.

Drop in i mån av plats. Föranmälan görs per mail här: kritiklabbet@gmail.com

Linda Fagerström är konstkritiker, dagskritiskt verksam främst i Sydsvenskan/HD och konstvetare. Hon disputerade 2005 i Lund på en avhandling om Randi Fisher och är nu akademiskt verksam vid Linnéuniversitetet. Författare till en rad böcker, essäer och kataloger.

kl 15
Invigningstal med Lovisa Aldrin
ordförande i driftnämnd Kultur och skola i Region Halland

kl 15.30
Tänk med (konstkritik)
Föredrag med Lars Erik Hjertström Lappalainen – Konstkritikens basics

Lars-Erik Hjertström Lappalainen är konstkritiker på Kunstkritikk. Bland hans senaste publikationer kan nämnas boken Big dig. Om samtidskonst och passivitet (2018), tillsammans Jonatan Habib Engqvist, liksom essäerna «Beckett och tankens genes» i antologin Deleuze och litteratur (red. Sehlberg och Wallenstein, 2018) samt «Överdrift, pinsamhet, förställning» i Kritiken i den nya offentligheten (red William-Olsson, 2018).