Love walks av scenkonstkollektivet Mold

13 och 14 oktober kl. 19.15

Molds ”Love walks” är en koreograferad promenad utomhus i staden. Vi guidas genom inre rum och rum för möte med andra. I specifika situationer kring kärlek undersöker vi tillsammans vad kärlek kan vara och hur det kan uppstå kärlek.

Mold är ett scenkonstkoll​ektiv under konstnärlig ledning av Johan Rödström, Soledad Howe, Tomas Björkdal och Fredrika Byman Moberg. Mold arbetar med scenkonst utifrån rumslig gestaltning och koreografisk rörelse.

Promenaden äger rum i Halmstad, mötesplats meddelas vid bokning. Kom i god tid, senast 19.15. Promenaden tar ca 1h 30 min. Du får låna en anorak och hörlurar som du använder under stadsvandringen. Kläder efter väder. Det kostar inget att delta, men det är ett begränsat antal platser. Endast föranmälan via bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00.

Love Walks
MOLD - Love walks Foto: Trinidad Carrillo