Märta Måås-Fjetterström
Märta Måås-Fjetterström, Odins jakt (detalj), 1907. Kulturhistoriska föreningen i Lund.

18.9.2021– 30.1.2022

Märta Måås-Fjetterström – Vävda gestalter

Hallands Konstmuseums egenproducerade utställning om Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) visar på en exceptionell textil gärning i svensk formgivnings- och hantverkshistoria. Med hög konstnärlig ambition, gedigen utbildning och outsinliga nyfikenhet att utforska textila traditioner ritade hon hundratals nydanande verk. Måås-Fjetterström överförde gobelängernas bildberättelser till mattans komposition, möjlig att beskåda från alla håll. Där lät hon den svenska naturen med skuttande hjortar och svajande träd, möta den orientaliska mattans estetik.

Väninnorna från Tekniska skolan, Annie Frykholm, Clary Hahr och Märta Måås-Fjetterström uppmärksammades på internationella hantverks- och industriutställningar. Deras företag anställde många kvinnor och säkrade därmed svenska väverskornas hantverksskicklighet för framtiden. Tillsammans skapade de en textil skatt som fortfarande är internationellt eftertraktad.

I utställningen visas även verk av bland andra Barbro Nilsson, Marianne Richter och Karin Mamma Andersson. Formgivare och konstnärer som på sina unika sätt fört arvet efter Märta Måås-Fjetterström in i vår samtid.

Program

Guidade visningar söndagar kl. 14.30 

Föredrag

Märta Måås-Fjetterström – Woven character

The textile achievement of Märta Måås-Fjetterström (1873-1941) is exceptional in Swedish design and handicraft history. With a high artistic ambition, solid education and endless curiosity to explore textile traditions, she drew hundreds of innovative works. Måås-Fjetterström transferred the tapestries’ picture stories to the carpet’s composition, possible to view from all directions. There she let the Swedish nature with rushing deer and swaying trees, meet the aesthetics of the oriental carpet.

The friends from the Technical School, Annie Frykholm, Clary Hahr and Märta Måås-Fjetterström were payed attention at international handicraft and industrial exhibitions. Their company employed many women and thus secured the skills of the Swedish female weavers for the future. Together they created a textile treasure that still, to this day, are internationally coveted.

The exhibition also shows works by, among others, Barbro Nilsson, Marianne Richter and Karin Mamma Andersson. Designers and artists who in their unique ways brought the legacy of Märta Måås-Fjetterström into our time.