Följ processen

2019

I januari var konstnären Eva Bengtsson färdig med de mer än 6000 golv- och väggplattorna till museets toaletter och den första konstnärliga gestaltningen kom på plats.

Läs mer om de konstnärliga gestaltningarna

I början på året installerades också inredningen i det nya konstmagasinet, väl förskansat i den säkerhetsklassade tillbyggnaden. Invändigt har renoveringen bland annat resulterat i nymålade ytskikt och slipade golv. Lite extra glada är vi över de nyrenoverade originalfönstren.

För de förbipasserande är det framförallt fasaden på den nya byggnaden och anläggningen av Maria Stigsdotter Drotts trädgård som är slående. För den som tittar lite extra kan man se att några av stenarna nedanför utbyggnaden bär forntida spår i form av gropskålar.

Inte fullt lika synligt är det biotoptak som nu täcker tillbyggnadens lägre del. Och parallellt med utvändigt trädgårdsarbete har ytterligare invändiga delar kommit på plats under våren och försommaren. Längs ena långväggen i nya biblioteket, konstnärligt gestaltat av möbeldesigner Gustav Persson, står platsbyggda bokhyllor. En etsad glasvägg av Edward Högardh utgör en mellanvägg och i bibliotekets konferensrum pryds väggarna av tapet med bingemönster. En nyanlagd tegeltrappa leder besökarna ned från den nya receptionen till butiken i den äldre byggnaden. Kapellet har varsamt renoverats och det tidigare konstmagasinet har öppnats upp för att ge plats åt vår ateljé. Jenny Nordberg står för formgivningen av den nya hörsalen. Utöver den vackra utsikten kan man här ta del av en träpanel, bestående av trä från utvalda delar i Halland.

Den 22/7 påbörjade vi inflyttningen i det nya museet. Nu ska arbetsplatser, magasin, publika ytor och utställningar på plats innan återinvigningen den 26/10.

2018

Den 11/1 togs det första spadtaget för nya Hallands Konstmuseum av representanter för de tre finansiärerna; Sven Palmkvist, Halmstads kommun; Lovisa Aldrin, Region Halland och Gunnel Bengtsson, Stiftelsen Hallands Länsmuseer.

Läs reportage i HP
Hör reportage i Radio Halland

Under vintern gavs ett antal konstnärer i uppdrag att ta fram förslag på hur trädgården runt museet skulle kunna se ut. En jury med representanter från Hallands Konstmuseum, Halmstads kommun, Region Halland och White Arkitekter valde det förslag som tagits fram av konstnären Maria Stigsdotter Drott. Hela trädgårdsprojektet finansieras med medel ur Svea Larsons donationsfond.

Konstnären Maria Stigsdotter Drott gestaltar trädgården runt Hallands Konstmuseum (7/3 2018)

Sedan första spadtaget har arbetet pågått för fullt. Både med renovering av det befintliga museet och den nya tillbyggnaden.

Hör reportage i Radio Halland (6/4 2018)
Hör reportage i Radio Halland (16/4 2018)
Se byggprocessen i kort snabbversion (dokumentation feb-juni 2018)

Sommaren 2018 gavs en bild av det nya museet i en tillfällig paviljong, placerad i Norre Katts park i Halmstad. Här fanns också möjlighet att uppleva det nya museet i 3D med AR-teknik (Augmented Reality).

Läs mer om paviljongen i Norre Katts park

Den 4/9 var vi framme vid nästa milstolpe i projektet – taklagsfest. Samma vecka visades pressen runt i museet.

Se reportage i SVT Hallandsnytt (7/9 2018)

Därefter tog även den lägre delen av tillbyggnaden form. I hörnet där den äldre fasaden möter den nya ligger den nya huvudentrén. Och strax intill, längs långsidan, kommer framtida besökare kunna avnjuta både fika och frisk luft på uteserveringen. Under november och december påbörjades förberedning av entréstråk och trädgård.

Se byggprocessen i kort snabbversion (augusti-december 2018)

2017

Under vintern och våren tömdes museibyggnaden och personalen flyttade till lokalerna på Slottsmöllan. I mars gavs White Arkitekter uppdraget att rita det nya museet. Marklov beviljades den 14/7 och den 30/8 lämnades bygglovsansökan in till Halmstads kommun.

Under hösten förbereddes området för etablering. Bland annat monterades Olle Bærtlings skulptur XRAS ned. När bygglovet beviljades i december kom arbetsbodarna på plats och området avskärmades.

Bygglov beviljat för Hallands Konstmuseum (18/12 2017)
White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseum (21/3/2017)

2016

Halmstad kommuns fastighetskontor fortsatte under våren med förberedelser kring upphandling av samverkansentreprenad – ett uppdrag som annonserades under perioden 2016-05-04 – 2016-06-20. Inkomna anbud  utvärderades inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) och i oktober beslutade man att ge uppdraget åt Wästbygg AB. Under hösten och en bit in på våren 2017 fortsatte arbetet med projektering och framtagande av bygglovshandling.

På museet påbörjades det omfattande arbetet med att utrymma husets samtliga lokaler. Bland annat flyttades de textila samlingarna till nya magasin och tillfälliga personalutrymmen i museets lokaler på Slottsmöllan planerades och förbereddes. Den 30/10 stängde museet för besökare. Det nya museet öppnar igen den 26/10 2019.

Läs mer om stängningen av museet i Axplock – stiftelsen Hallands länsmuseer, sid 22-23
Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum (14/10 2016)

2015

Våren 2015 formulerades ett lokalprogram med museets behov, olika funktioner och dimensionering. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 6/10 godkändes förslaget. Därefter fortsatte processen genom Halmstad kommuns fastighetskontor som förberedde upphandling av samverkansentreprenad. Under hösten sålde stiftelsen Hallands länsmuseer Kirsten Munks hus i centrala Halmstad, för att därigenom möjliggöra renovering av Hallands Konstmuseums nuvarande byggnad i samband med om- och tillbyggnad.

Kirsten Munks hus sålt (16/10 2015)
Kommunstyrelsens ledningsutskott (6/10 2015)

2014

Hösten 2014 beslutade Region Hallands styrelse och kommunstyrelsens ledningsutskott i Halmstad att godkänna avsiktsförklaringen kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum.

Avsiktsförklaring och Utredning
Regionstyrelsens sammanträde (17/9 2014)
Protokoll (17/9 2014)