Oljetryck, jägare, vildsvin och monarker

Oljetryck, jägare, vildsvin och monarker (2003) har sitt ursprung i en utställning om oljetryck på Länsmuseet Halmstad (numera Hallands Konstmuseum). Boken berättar om oljetryckets historia, bildvärld och spridningssätt.

Författare: Anneli Palmsköld och Lennart Lundborg

Boken ingår i Länsmuseet Halmstads skriftserie