Sägenslöjd

Sägenslöjd

I Halland för tvåhundra år sedan fanns ingen elektricitet. När solen gick ner slocknade landskapet. Levande ljus, brasor och några oljelampor kunde hålla ljus i mörkret, men dagens gatlyktor, reklamskyltar och spotlights var som en helt utopisk värld. Men mörkret skapade tankar. Vad hände där man inte såg? Ljud och rörelser, och den egna fantasin var ett växthus för berättelser – vad rörde sig för väsen där ute? Fanns det osynliga och gömda gestalter som man måste samspela med, för att världen skulle fungera? Vänligt och vådligt sinnade individer, troll och jättar, tomtar och vättar, näcken och gloson, och många mer. Några var rent ut av utsända av satan själv, men andra kunde man leva i samklang med, bara gåvor gavs i rättan tid. Man kunde också tillverka amuletter, föremål och utföra handlingar och riter, för att stoppa onda väsen från att ta över ens liv. Kunskap och handling var viktigt.

Vilken märklig värld de levde i! För idag tror vi väl bara på vetenskapen, eller? Följ med till en annan tid och möt livet före elektriciteten. Och, kan ni också slöjda för att stoppa problemen? Vi jobbar med halm och textilt återbruk och skapar en tillsammanskrona som skrämmer bort alla oknytt. Är klassen redo för ytterligare mer avancerat skapande, så gör vi en himmeli av geometriska former i halm.

I Sägenslöjd får eleverna ta del av tankar från förr, och själva pröva att tillverka med sina egna händer. Kanske lyckas också ni rädda skörden åt bonden?

Målgrupp: F-klass-åk 3
När kan vi komma? Fram till och med 25/9 2020 och våren 2021 från och med 12/4, period enligt överenskommelse  
Max antal: 25 elever (klassen delas i två grupper)
Programtid: ca 2 timmar
Kostnad: enligt överenskommelse

 

Tips!

Hallandsgården erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick.
Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hitta-veta. En klassuppsättning boxar med bilder och frågor fördjupar gruppens kunskap och ger den nyfikne chansen att själv utforska miljöerna runt husen. Det finns också möjlighet att spela Hallandsgårdsbingo.
Observera! Leta-hitta-veta och Hallandsgårdsbingo är kostnadsfritt men måste förbokas.

 

Programmet knyter an till Lgr11 enligt följande urval:

Åk 1-3 Slöjd

  • Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.
  • Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande
  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål … tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Åk 1-3 Historia

  • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.