folkochfa
Gösta Adrian-Nilsson, Stadsbild med regnbåge (detalj) 1917, © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2021. Målning på ett träskåp (detalj). Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol (detalj), 1937, © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2021.

Bland folk och fä på Hallands Konstmuseum

I samlingarna på Hallands Konstmuseum ryms många berättelser. De handlar om både folk och fä. Vem bor i den trekantiga staden? Vad händer egentligen i bilden på det lilla, lilla skåpet? Och vad kan grodan under jackan ha att berätta? Vi gör en sagolik vandring genom konsten.

Programmet består av två delmoment:

  • Visning i berättande form av en del i utställningen Gränsland – ur samlingen.
  • Workshop där vi med inspiration av det vi sett och hört gör våra egna bildberättelser.

 

Målgrupp: 4-5-åringar
När kan vi komma: ht 22 / vt 23
Max antal: 15 barn
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 600 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

 

Det pedagogiska programmet Bland folk och fä knyter an till förskolans läroplan:

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Utbildningen ska uppmuntra och utmana barnen att pröva sina egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.