Goenissen, Bäckahästen och Lilla Rosa

Kliv in i en sagolik miljö bland troll, kungar och hemliga skatter. Har du hört sagan om gumman med korven på näsan? Hur blir en saga en riktigt spännande saga? Vad hände sen och varför börjar alla sagor med ”det var en gång…”?

Med olika verktyg och metoder får eleverna på ett lustfullt sätt öva på muntligt berättande. Genom en historisk tillbakablick berättar vi om hur sagor, sägner och kunskap förmedlades förr, vilken funktion och vilken roll de hade. Hur såg det ut då jämfört med idag? Med sagokort, garnnystan och kroppsspråk gör vi egna fantasifulla och helt unika sagor som ingen hört förut. Vi övar på att lyssna, improvisera, minnas och tala högt inför andra i grupp. Som pedagog får du med dig handfasta tips och inspiration till fortsatt arbete i skolan.

Programmet består av två delmoment:
1. Visning i helklass runt Friluftsmuseet Hallandsgården med tema sagor och berättande.
2. Berättarworkshop. För att alla elever ska få utrymme och aktivt kunna delta i workshopen arbetar vi i halvklass i två parallella pass.

Målgrupp: F-klass-årskurs 4 (övningarna anpassas efter målgruppen)
När kan vi komma? Fram till och med 27/9 2019.
Max antal: Max 25 elever (eleverna delas upp i halvklass och två museipedagoger leder programmet)
Programtid: ca 1 timma och 15 min
Kostnad: 1200 kr/grupp

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt till ämnet svenska:

• Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
• Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Tips!
Hallandsgården erbjuder naturskön och barnvänlig miljö med plats för lek och picknick. Komplettera gärna ert guidade besök med vårt självstudiepaket Leta-hitta-veta. En klassuppsättning boxar med bilder och frågor fördjupar gruppens kunskap och ger den nyfikne chansen att själv utforska miljöerna runt husen. Det finns också möjlighet att spela Hallandsgårdsbingo. Observera! Leta-hitta-veta och Hallandsgårdsbingo är kostnadsfritt men måste förbokas.

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Vid besöket får ni med förslag för vidare arbete i skolan samt litteraturlista. Du kan också hämta inspiration via www.halmstadshistoria.se och www.konstihalland.se/konstihalland/konstexpressen