19.2 – 1.5 2022

Tarik Kiswanson

Tarik Kiswanson f.1986, växte upp i en palestinsk familj som under flykt hamnat i Halmstad, Sverige. Hans dubbla kulturella identitet löper som en röd tråd genom konstnärskapet och tar sig uttryck i form av skulpturer, poesi, performance- och videoverk. Inför utställningen på Hallands Konstmuseum låter Kiswanson österländska och svenska textila mönster inspirera till nya verk.

Tarik Kiswanson är utbildad på Saint Martins i London och Ecole des Beaux Arts i Paris. Han är idag bosatt i Paris.

 

Läs mer

Kulturrådet – artikel: Tarik Kiswanson – As Deep as I Could Remember, As Far as I Could See

ICIA – artikel: Tarik Kiswansons nya verk reflekterar över diasporans fragmenterade identiteter