Vad är konst!? Tumme upp, tumme ner och varför det?

I Hallands Konstmuseums samling finns lite av varje och mycket av allt. Oavsett vad man har för smak och intressen finns garanterat något att gilla och antagligen något att ogilla.

Utifrån frågeställningen vad är konst diskuterar vi ett urval av verken i museets nya samlingsutställning. Varför klassar vi ett föremål som konst och ett annat som hantverk? Varför tycker vi om ett verk och varför provocerar ett annat? Är det viktigare med hög hantverksskicklighet och exklusiva material än originalitet och att verket vill berätta något?

När är ett badkar ett badkar och när är det konst?

Vi avslutar med att skapa egna konstverk i museets nya ateljé. Eleverna utgår ifrån något som särskilt talat till dem och gör en parafras, en egen tolkning av det de valt.

Det pedagogiska programmet Vad är konst?! syftar till att öva sig i retorik och argumentation, att inte bara ”tycka” något utan förklara varför man tycker det.

Programmet består av tre delmoment:
1. Kort introduktion av museets samlingsutställning.
Läs mer om utställningen
2. Samtal om utvalda verk med fokus på elevernas upplevelse där var och en ges utrymme att tala.
3. Workshop på tema parafraser

Målgrupp: Årskurs 4-9
När kan vi komma? ht 22 / vt 23
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1,5 timme
Kostnad: 1000 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Programmet knyter an till Lgr11, särskilt till ämnet svenska.

Följande avsnitt ur läroplanen för mellan- och högstadiet är särskilt relevanta:

Åk 4-6
Tala, lyssna och samtala
• Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Åk 7-9
Tala, lyssna och samtala
• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.

Nina Bondeson, La Lingva
Nina Bondeson, La Lingva, 1993, © Nina Bondeson/Bildupphovsrätt (2021)