olle-kaks_hallandskt-landskap

Olle Kåks, Halländsk landskap. © Olle Kåks/Bildupphovsrätt (2023).
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Konst i Halland

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum i samarbete med Region Halland.

Vi arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. Det sker i samverkan med konstnärer och de halländska kommunerna – politiker, tjänstepersoner, föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Inom resurscentret arrangerar vi kurser och fortbildningar för olika målgrupper. För barn och unga vill vi lyfta fram konstens möjligheter och ge dem rätt till eget skapande och kontakt med professionella konstutövare.

www.konstihalland.se hittar man bland annat konstnärer som arbetar med konstpedagogik. Här kan du också läsa mer om vår mobila resurs Konstexpressen.