Konstnärliga gestaltningar – på museet och i det offentliga rummet

På Hallands Konstmuseum är konsten inte begränsad till utställningslokalerna. Parallellt med om- och tillbyggnadsarbetet har även flera konstnärliga gestaltningar tagit form, både inomhus och utomhus. Även enskilda konstverk har placerats ut i flera halländska kommuner; Knäred (Laholms kommun), Getinge (Halmstads kommun), Unnaryd (Hylte Kommun) och Kungsbacka.

Trädgården vid Hallands Konstmuseum

Trädgården Hallands Konstmuseum

Konstnären Maria Stigsdotter Drott har arbetat med trädgården runt museet. Här bjuds på en mångfald och variation av träd, buskar, perenner och vintergröna marktäckare samtidigt som höjdskillnader på hela tomten betonas med nya anläggningar och material. När mörkret sänkt sig ger effektfull belysning en ny upplevelse och från sittplatser placerade på flera ställen ges olika utblickar över området. I likhet med museets utbud gör detta trädgården till en föränderlig plats att återkomma till.

Biblioteket

Biblioketet på Hallands Konstmuseum

Gustav Person är möbelformgivare och har arbetat med det nya biblioteket i den äldre byggnaden. Utifrån samlingen och nya presentationsmöjligheter har han gett unik form åt såväl bokhyllor som sittplatser och möteslokal. Lampor inspirerade av Dunis plastmuggar är ett exempel, en tapet med bingemönster ett annat.

Toaletterna

Toalett - Eva Bengtsson

Konstnären Eva Bengtsson står bakom de kakelplattor som täcker väggar och golv på museets nya toaletter. Totalt rör det sig om över 6000 handkavlade plattor, var och en med ett eget unikt uttryck inom olika teman. Organiska former i vit relief, målerier, mustiga glasyrer och mer strikta där upprepning av ord och bokstäver bildar grafiska mönster.

Hörsalen

Hörsal Hallands Konstmuseum

Industridesignern Jenny Nordberg har utformat den nya hörsalen i samarbete med flera konstnärer och formgivare som hon bjudit in; Hilda Hellström har gjort golvet, Hanna Nilsson och Sofia Østerhus från Byggstudio har skapat träväggarna, Kajsa Willner har formgivit borden och Milan Kosovic, talarstolen. Utifrån detta har Jenny Nordberg formulerat konceptet 80+ där inredningens färger och material ska vara tidlösa och hålla länge, minst 80 år.

“80+ är dåtid, samtid och framtid. 80+ har massor att berätta, allt med koppling till Halland. 80+ åldras med värdighet och med humorn i behåll. 80+ kan stå för de val den gjorde som ung. 80+ är vänlig och varm, rörlig och rolig, strikt och smart. 80+ är föränderlig och kan vara både uppsluppen och stillsam. 80+ är ovanlig, den tänker hålla länge, redan från början. 80+ är konceptet för Hallands Konstmuseums nya hörsal.” /Jenny Nordberg

Ljuskonstverk

Ett unikt ljuskonstverk belyser den nya fasaden i tre olika väderstreck. Bakom verket står konstnären Mikael Ericsson. Med led-ljus, rörliga projektioner och över 3000 animationer i tusch och akvarell lyfter han fram museets växlande verksamhet i ett samspel mellan arkitekturen och det naturliga skymnings- och kvällsljuset.

En skulptur i varje halländsk kommun

Sedan 2008 pågår ett projekt där Hallands Konstmuseum placerar ett offentligt konstverk i varje halländsk kommun.

pal-svensson_vriden-pelare_st

Med början i Getinge (Halmstad kommun) placerades Vriden pelare av Pål Svensson i Broaparken mitt i samhället. Skulpturen är vidare tillverkad av av sten från stenbrottet i Bårarp i Getinge.

carl-magnus_ramarke_st

Bronsskulpturen Råmärke av Carl Magnus placerades 2010 i Kungsbacka. Skulpturen har senare flyttats från sin ursprungliga plats vid gångstråket längs Kungsbackaån, på grund av bygge av ett översvämningsskydd.

bertil-herlow-svensson_fragmentarisk-sfar_li

Fragmentarisk sfär av Bertil Herlow Svensson placerades 2024 i Unnaryd (Hylte kommun), mellan kyrkan och prästgården. Skulpturen är tillverkad i aluminium och 2.3 m i diameter.

knared-_ole-bunton_li

I samband med att man 2014 uppmärksammade 400-årsminnet av Freden i Knäred 1614 påbörjades ett samarbete med Laholms kommun kring att placera ett konstverk på torget i Knäred. Två danska och två svenska konstnärer fick i uppdrag att göra ett förslag. valet föll på den Köpenhamnbaserade konstnären Ole Buntons At slå bro mellem de nordiske lande, en trebent bro i granit.

Idag återstår offentliga gestaltningar till Varbergs och Falkenbergs kommuner, vilka är under planering.

Svea Larson

Samtliga gestaltningar har finansierats av den fond som skapades då Svea Larson (1907-1989) från Getinge utanför Halmstad donerade sin kvarlåtenskap till Hallands Konstmuseum. Fonden ger en unik möjlighet att kontinuerligt förvärva konst och konsthantverk med halländsk anknytning.

Läs mer om Svea Larsons donationsfond