williamhenrybartlett_hstdfranhogalid

William Henry Bartlett, Halmstad från Högalid.
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Hallands Museiförening

Som medlem i Hallands Museiförening får du fritt inträde till Hallands Konstmuseum, guidade förhandsvisningar av utställningar och inbjudningar till olika arrangemang, föredrag och konserter.

Du får också en unik möjlighet att påverka museets utveckling genom att delta i föreningsmöten. Varje år görs också en höstresa till ett kulturellt utflyktsmål.

Friluftsmuseet Hallandsgården på Galgberget i Halmstad är också en del av Hallands Konstmuseum. Ett trevligt utflyktsmål som har fri entré förutom vid vissa evenemang.

Vill du bli medlem i Hallands Museiförening?

Ansök om medlemskap via detta formulär

Har du frågor om Hallands Museiförening, maila till:
museiforening@hallandskonstmuseum.se

Årskostnad

Medlemskap: 250 kr
Familjemedlemskap: 340 kr

Om Hallands Museiförening

Hallands Museiförening bildades år 1886. En av grundarna var fabrikör Alfred Wallberg på Slottsmöllan som tillsammans med andra ekonomiskt starka och prominenta män ledde föreningens verksamhet. Redan från början var landshövdingen ordförande i föreningen, en tradition som fortgår.

Avsikten med föreningen var att samla in föremål från en svunnen tid för att så småningom visa dem för allmänheten i en utställningslokal. I början disponerades delar av Norre Port för detta ändamål. Föreningen räddade även byggnader från att rivas och köpte hus. Däribland Kirsten Munchs hus på Bastionsgatan (Halmstad), Brooktorpsgården på Kyrkogatan (Halmstad) och husen på friluftsmuseet Hallandsgården, grundat 1925.

Verksamheten bedrevs ideellt tills fil. dr. Erik Salvén anställdes 1928. Hans viktigaste uppgift var att driva igenom bygget av ett nytt museum – Hallands museum. I september 1933 stod byggnaden på Tollsgatan klar, finansierad genom statliga lotterimedel.

Fram till 1979 var det Hallands Museiförening som bedrev museiverksamheten på länsbasis med en landsantikvarie i ledningen. Därefter bildades stiftelsen Hallands länsmuseer tillsammans med dåvarande Varbergs museum. Hallands museiförening skänkte alla föremål, samlingar, fonder och fastigheter till stiftelsen och fick rollen som främjare och stödjare av museet.

Till Hallands Museiförenings hemsida