roj-friberg_byarasen

Roj Friberg, Byaråsen. © Roj Friberg/Bildupphovsrätt (2022).
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Vårens program

Programverksamheten på Hallands Konstmuseum ingår i serier eller utgörs av enskilda inslag. Det kan röra sig om föredrag, workshops, visningar och stadsvandringar. Ofta med anknytning till pågående utställningar, och gärna i samarbete med andra – föreningar, intresseorganisationer, kommunala och regionala verksamheter.

Här hittar du höstens utbud under olika rubriker. Via vårt kalendarium kan du också ta del av vad som händer dag-för-dag.

Visningar
Föredrag
Klubb rörelse
Övrigt program
För familjen

Kalendarium