torsten-billman_ideskiss-till-fresk-i-nya-sjomanshemmet

Torsten Billman, ideskiss till fresk i nya sjömanshemmet. © Torsten Billman/Bildupphovsrätt (2022).
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Samlingarna

Hallands Konstmuseums samling har sin grund i Hallands Fornminnesförening, som bildades 1865. Sedan verksamheten upphört överläts föreningens tillgångar, samlingar och handlingar år 1887 till den då nybildade Hallands Museiförening. Samlingarna bestod huvudsakligen av kulturhistoriska föremål med halländsk anknytning och utökades efterhand med handlingar, litteratur och konst. År 1979 gick Hallands Museiförening in som en av stiftarna i Stiftelsen Hallands Länsmuseer och överlämnade samtidigt samlingarna till stiftelsen. Vid årsskiftet 2010/2011 bildades Region Halland och Stiftelsen Hallands Länsmuseer renodlade uppdragen för de två regionala museerna, och bildade Hallands Konstmuseum i Halmstad och Hallands Kulturhistoriska museum i Varberg. Detta återspeglas i nuvarande samlingspolicy.
Läs mer om organisationen

Idag förvaltar Hallands Konstmuseum tre fonder för inköp; Svea Larsons donationsfond, Lagergrens donationsfond och Makarna Bengtssons donationsfond.
Läs mer om inköpsfonderna

Hallands Konstmuseums förhållningssätt till konst är brett och inkluderande. Förutom traditionell konst så som måleri, skulptur och grafik återfinns bland annat fotografi, formgivning, videokonst, slöjd, folkkonst och arkitektur i samlingen. På museet finns också ett stort antal böcker och ett omfattande arkiv. Ett urval finns att se på Digitalt museum.
Se mer på Digitalt museum

En stor del av samlingen förvaras i magasin, ett urval visas i pågående utställningar och kontinuerligt lånar vi också ut konstverk till andra institutioner. 

Konsten

Idag består konstsamlingen av cirka 4200 verk. Här återfinns nationella och regionala namn som Nina Bondeson, Thea Ekström, Tarik Kiswanson, Emelie Rönndahl, David Svensson, Roj Friberg, Eva Wilms med flera, samt platsknutna konstnärskluster som Halmstadgruppen, Varbergsskolan, Hanhals- och Söndrumskolonin.

Skisser, illustrationer och ritningar har inte alltid varit ett självklart fält för konstmuseer att samla. Idag däremot är det en självklar och värdefull del i ett konstnärskap. Torsten Billman är väl representerad på museet. Både genom färdiga verk, men även ett stort antal skissböcker, illustrationer och den egna boksamlingen. Illustratörerna Kristina Digman och Lisa Bauer är båda representerade i samlingen liksom trädgårdsarkitekt Walter Bauer och arkitekt David Helldén.

Förutom museets egna verk av konstnären Olle Bærtling huserar man sedan 2018 även Bærtlingstiftelsens samling om cirka 240 verk. Tillsammans med Halmstads Högskola och Halmstads kommun förvaltar museet även konsten i Bærtlingkvarteret vid högskolan.

När Hallands Konstmuseums om- och tillbyggnad stod klar 2019 tog konsten inte bara plats i utställningssalarna, utan även i form av flera konstnärliga gestaltningar.

Museet står också bakom flera konstnärliga gestaltningar i det offentliga rummet i Knäred (Laholms kommun), Getinge (Halmstads kommun), Unnaryd (Hylte Kommun) och Kungsbacka.
Läs mer om de konstnärliga gestaltningarna

Foto

Hallands Konstmuseums har en omfattande fotosamling bestående av olika typer av fotografi. I dagsläget samlas främst konstfoto där bland annat verk av Lotta Antonsson, Ann Eringstam, Gerry Johansson och Eva Klasson är centrala. Även konstnären Severin Nilsons glasplåtssamling och Anders Christenssons serie Spår av en befolkning bör uppmärksammas i sammanhanget. I samlingen ingår också två av medlemmarna i kollektivet Tio fotografer; Lennart Olson och Sven Gillsäter. Lennart Olsons fotosamling är den till omfånget största och består av negativ, kopior och ramade bilder. Hallands Konstmuseum äger sedan 2011 upphovsrätt till hans fotografier.

Fotosamlingen omfattar även en stor mängd kulturhistoriska fotografier, främst med motiv från miljöer och människor i Halland.

Design, konsthantverk och slöjd

Historiskt har museer kategoriserat föremål utifrån dess funktion, material, upphovsman eller geografisk plats. Men med en komplexare omvärld har gränser luckrats upp och föremål tolkas idag utifrån en mängd aspekter. I Hallands Konstmuseums samlingar inom design, konsthantverk och slöjd återfinns allt från krukmakargods och folkkonst till industridesign. Samlingen med sydsvenskt bonadsmåleri är omfattande och en av de största i Sverige. Ett material som kan ses både som kulturhistoriska föremål och som färg och formgivning i sin tid. Den Halländska Hemslöjdsföreningen Bindslöjdens arkiv och samling är ett bra exempel med äldre binge, opphämta, broderi och folkdräkter.

Enskilda formgivare som Märta Måås Fjetterström, Sylvia Stave och Britt-Marie Christoffersson återfinns också. Christofferssons stickade experimentella provlappar inför sin tre böcker om stickning lockar ständigt till kreativt nytänkande och stor beundran för exceptionellt hantverkskunnande.
Halländska Hemslöjdsföreningen Bindslöjdens samling på Digitalt museum

Arkiv och bibliotek

Hallands konstmuseums arkiv omfattar cirka 200 hyllmeter med handlingar från verksamheten, historiska dokument och enskilda arkiv där exempelvis Halländska Hemslöjdsföreningen Bindslöjdens arkiv. Här finns också Konstnärsarkivet med dokument främst knutna till Halland. Situationisterna vid Drakabygget är ett exempel, det varbergsbaserade bildgalleriet ett annat.

Hallands Konstmuseum har ett referensbibliotek dit forskare kan komma för att läsa på plats, men ej låna hem. Böckerna finns idag att söka via LIBRIS. Utöver referensbiblioteket finns även en boksamling med äldre unika bokverk.