torsten-billman_ideskiss-till-fresk-i-nya-sjomanshemmet

Torsten Billman, ideskiss till fresk i nya sjömanshemmet. © Torsten Billman/Bildupphovsrätt (2022).
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Samlingarna

Hallands Konstmuseum har en bred konst- och kulturhistorisk samling med fokus på konst, folkligt måleri och bonadsmåleri, arkeologi, textil, stadshistoria och produkter från Halland. En stor del består av bilder, fotografier och arkivdokument.

Samlingarna tillkom i samband med att Hallands Museiförening bildades 1886. Syftet var att samla in historiska föremål och lägga grunden för ett ett halländskt museum. Genom aktiv insamling tillförs varje år ett varierat antal konstverk och föremål som köps in eller skänks till museet.

Vill du veta mer om vad som finns i museets samlingar, sök på DigitaltMuseum

Konst

I konstsamlingen ingår såväl bildkonst som design och formgivning, folkkonst och kyrklig konst. Dessa fyra kategorier tillhör de föremål man började samla in redan när Hallands Museiförening startade sin verksamhet i slutet av 1800-talet.

Konstsamlingen är idag den del av samlingarna som växer mest tack vare Svea Larsons donationsfond för inköp av halländsk konst och konsthantverk. Nya uttrycksformer och gränsöverskridande sätt att arbeta konstnärligt är något som också samlas in. Eftersom dessa inte alltid ger materiella avtryck i form av konstföremål, utvecklas nya insamlingsmetoder.

Till konstsamlingen hör även ett konstnärsarkiv över i Halland verksamma konstnärer samt konstnärer som är representerade i samlingar och verksamhet.

Stickarkivet

I Halland har man stickat för att försörja sig under en lång period från det sena 1600-talet till början av 1900-talet. Det var framför allt i trakterna kring Laholm som den stora stickindustrin fanns, dit förläggare kom för att dela ut ull till garn och för att hämta färdiga varor. Produktionen bestod främst av strumpor och tröjor som såldes vidare över stora geografiska områden. Militären var en stor beställare som utrustade sina mannar med strumpor från Halland. Stickningen sysselsatte många, gammal som ung, man som kvinna.

Museet har under senare år satsat aktivt på att bygga upp ett Stickarkiv. Tanken är att spegla många aspekter av stickningen som berättelser, litteratur, beskrivningar, material, redskap, stickade alster, formgivare och vardagsstickare med mera. En bas i Stickarkivet utgörs av en del av formgivaren och handstickaren Britt-Marie Christofferssons betydelsefulla produktion. Här finns också Halländska hemslöjdens omfattande samling.

Halländska hemslöjdens samling på Digitalt museum

Textilier

Att samla in textilier var intressant redan för museets pionjärer och detta har fortsatt kontinuerligt. Under lång tid var det dräkter och inredningstextilier som stod i fokus, tillverkade för hand av handspunnet garn i en mängd olika textila tekniker. Pedagogiskt material från skolor och lärarseminarier ingår också i samlingen, liksom uniformer, borgerliga dräkter, hattar från en modistateljé, textilier i linneskåp, material från sömmerskeateljé och skrädderi, sortiment från manufakturaffärer och olika typer av inredningstextilier. Till detta kommer redskap, textila material och sybord med innehåll.

Arkeologi

Halland ligger i den del av Sverige där de allra första spåren av människor finns. När isen sakta drog sig tillbaka för mer än tiotusen år sedan var det till en mager israndstundra i sydvästra Sverige som nomadiserade stenåldersmänniskor kom på jakt efter exempelvis mammutar. Detta vet vi genom fynd av bland annat enkla stenredskap vid Derome i Viskadalen. I våra magasin finns föremål som människor lämnat efter sig under en period av svindlande femtontusen år. Vi ser föremålen som viktiga budbärare. De berättar för oss vilka våra förfäder var och hur de levde.

Från Bronsålder (ca 3 800-2 500 år sedan) har vi många fina föremål vilket faller sig naturligt då man reser genom Halland och ser de många gravhögarna från perioden. Kontakterna med en allt vidare omvärld lämnar tydliga spår i redskapens form och material. Liksom övriga sydsvenska landskap är Halland rikt på skatter från järnåldern (ca 2 500-1 000 år sedan). De berömda guldgubbarna är bara ett exempel.

Bildarkivet

I bildarkivet finns fotografier som skildrar Hallands natur, landsbygd och stadsmiljöer med fokus på Halmstad. Här finns också ett stort porträttarkiv och en omfattande vykortssamling. Bland de enskilda fotografernas samlingar utgör Severin Nilsons (1846-1918) fotografisamling en unik Halländsk bildskatt liksom Selma Angels stadsmiljöer från Halmstad från sent 1800-tal.

Bildstationen registrerar bildarkivet i vår databas och sköter om bildförfrågningar och beställningar från allmänheten.

Arkivet

Med anknytning till Halland finns arkivhandlingar, dokumentationer och berättelser knutna till personer och verksamheter som speglar de övriga samlingarna som sjöfart, konstnärer och stadshistoria. Det finns bland annat skeppsdagböcker, recept, stickbeskrivningar och reklammaterial från olika tidsperioder.