Inköpsfonder

Våra verksamhetsmedel till den dagliga driften kommer från stat, landsting och kommun. Utöver de årliga anslagen har museet också tillgångar i form av donationer, främst för inköp av föremål till samlingarna. Vi har fått ett stort förtroende att förvalta kvarlåtenskapen efter hembygdsvänner som haft en önskan att stödja museet. Det förtroendet är värt oerhört mycket för oss. De förnämsta donationerna av ekonomiska medel är Svea Larsons donationsfond, Lagergrens donationsfond och Makarna Bengtssons donationsfond.

Svea Larsons donationsfond

Lagergrens donationsfond

Makarna Bengtssons donationsfond