lennart-olson_emilia-romagna-xiii-italien

Lennart Olson, Emilia Romagna XIII, Italien. 
Ur Hallands Konstmuseums samling.

Tillgänglighet

Tillgänglighet har varit ett styrande ledord vid om- och tillbyggnationen av museet, och med en inbjudande omgivning, entré och byggnad hoppas vi att fler hittar hit.

I hela museet kan du ta dig runt med både rullstol och rullator. Det finns två hissar i museet, en i den äldre byggnaden och en i den nya byggnaden. I golvet finns det ledstråk och våra skyltar har punktskrift och relieftext. Det finns RWC i bottenplan och vi har tre parkeringsplatser längs med Tollsgatan avsedda för dig som är rörelsehindrad. Trappan upp till ingången har ersatts med två tillgängliga entréer i markplan. Huvudentrén vetter mot Nissan och Norre Katts park och det finns också en entré på Tollsgatan.

Friluftsmuseet Hallandsgården

Kaféets utomhusservering är åtkomligt med rullstol. På området finns en handikapptoalett. Alla hus har skyltats upp utanför ingångarna. Informationen finns också i punktskrift. Observera att området ligger i en sluttning och byggnaderna är placerade på gräsytor vilket kan göra det svårt för en rullstolsburen att ta sig fram utan ledsagare. Vidare är dörröppningarna till de kulturhistoriska byggnaderna enligt dåtida mått och därmed inte alltid tillräckligt breda för barnvagnar och rullstolar.

Syntolkade visningar

Vi erbjuder också syntolkade guidade visningar. Läs mer och boka en visning.