Tidigare utställningar 2024

 

9 mars – 5 maj 2024
Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong

Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong är en stor konsthändelse i Halland. Årligen lämnar många konstutövare med anknytning till Halland in verk för bedömning. Utifrån inlämnade bidrag och juryns urval formas en spännande utställning. Årets jury har bestått av Annie Lindberg, museichef för Skissernas Museum i Lund och konstnär Karin Hasselberg Mang.

Till årets Vårsalong lämnade 339 personer in sina verk till bedömning. Av dessa har 24 valts ut med totalt 72 verk. Deltagarna har en bred geografisk spridning, men gemensamt för alla är att de har en stark koppling till Halland. Vårsalongen visar en bredd av uttryck i skilda tekniker och material, som måleri, skulptur, glas, teckning, broderi, ljuskonst, med mera.

Vårsalongen arrangeras av Hallands Konstförening i samarbete med Hallands Konstmuseum.

 

28 oktober 2023 – 4 februari 2024
Unga slöjdares salong

Här blir Hallands Konstmuseum en arena för kreatörer som är upp till 19 år gamla. Utställningen ger ett unikt tillfälle att ta del av den yngre generationens skaparkraft och estetiska visioner. Den unga, nya slöjden får i utställningen också möta föremål ur Hallands Konstmuseums samling.

I början av året bjöds barn och unga från Halland, Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län in att ansöka till utställningen, och verken valdes därefter ut av en jury.

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas på samma villkor som vuxna.

Utställningen sker i samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.

27 maj 2023 – 18 februari 2024
Tillskott – nyförvärv ur samlingen

I utställningen Tillskott visas ett urval av de nyförvärv som Hallands Konstmuseum gjort av konstnärer, konsthantverkare, formgivare, arkitekter och fotografer de senaste tio åren. De flesta är inköpta genom Svea Larsons donationsfond och har därmed en koppling eller anknytning till Halland. Årligen utökas också konstsamlingen genom generösa privatdonationer.