Tidigare utställningar 2024

15 maj – 16 juni
Bonadsmåleri i modern tappning

Under våren har elever i åk 2 på Sturegymnasiets estetiska program för bild och formgivning studerat äldre halländska bonadsmålningar. Och gjort egna med traditionell teknik, men i modern tappning! Nu visas de i ateljén på Hallands Konstmuseum.

 

23 september – 26 maj 2024
Från Bærtling till Multikonst

Än idag lockas många av 1950- och 1960-talets färgstarka mönster och karaktäristiska möbeldesign. Formgivning vars uttryck och färgsättning står mycket nära den tidens abstrakta konst. Efter andra världskriget förändrades konstens och konstnärernas roll. Man sökte sig till nya material, uttryck och platser med en önskan att konstnärlig kvalité skulle bli del av allas vardag. Utställningen Från Bærtling till Multikonst visar hur gallerikonsten letade sig in i våra vardagsrum, genom masstillverkade möbler, föremål och tyger för varje hem.
Poddtips! Olle Bærtling: entreprenören och teknikoptimisten – ett panelsamtal

 

9 mars – 5 maj 2024
Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong

Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong är en stor konsthändelse i Halland. Årligen lämnar många konstutövare med anknytning till Halland in verk för bedömning. Utifrån inlämnade bidrag och juryns urval formas en spännande utställning. Årets jury har bestått av Annie Lindberg, museichef för Skissernas Museum i Lund och konstnär Karin Hasselberg Mang.

Till årets Vårsalong lämnade 339 personer in sina verk till bedömning. Av dessa har 24 valts ut med totalt 72 verk. Deltagarna har en bred geografisk spridning, men gemensamt för alla är att de har en stark koppling till Halland. Vårsalongen visar en bredd av uttryck i skilda tekniker och material, som måleri, skulptur, glas, teckning, broderi, ljuskonst, med mera.

Vårsalongen arrangeras av Hallands Konstförening i samarbete med Hallands Konstmuseum.

 

28 oktober 2023 – 4 februari 2024
Unga slöjdares salong

Här blir Hallands Konstmuseum en arena för kreatörer som är upp till 19 år gamla. Utställningen ger ett unikt tillfälle att ta del av den yngre generationens skaparkraft och estetiska visioner. Den unga, nya slöjden får i utställningen också möta föremål ur Hallands Konstmuseums samling.

I början av året bjöds barn och unga från Halland, Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län in att ansöka till utställningen, och verken valdes därefter ut av en jury.

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas på samma villkor som vuxna.

Utställningen sker i samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.

27 maj 2023 – 18 februari 2024
Tillskott – nyförvärv ur samlingen

I utställningen Tillskott visas ett urval av de nyförvärv som Hallands Konstmuseum gjort av konstnärer, konsthantverkare, formgivare, arkitekter och fotografer de senaste tio åren. De flesta är inköpta genom Svea Larsons donationsfond och har därmed en koppling eller anknytning till Halland. Årligen utökas också konstsamlingen genom generösa privatdonationer.