Tidigare utställningar 2023

29 januari 2022 – 15 januari 2023 Den skapande medeltiden

Medeltiden. Riddare. Pest. Kyrkor. Grå kläder och vidskeplighet. Perioden har kallats ”mörk”, och ordet ”medeltid” har använts som något negativt. Var denna period så mycket mörkare än andra tider? Levde man sämre och skapade sämre ting?

Läs mer under Utställningar 2022

19 november 2022 – 19 februari 2023 Ann Eringstam – The Course of Nature

The Course of Nature är ett projekt som rör sig i en inte alltför avlägsen framtid. En tid då vi måste leva med naturen på dess villkor. Trots att människan alltid försökt påverka naturen så står den utom vår kontroll. Vi lever på en planet med tydliga sår efter människan, dock vet vi inte hur djupa de är.

Läs mer under Utställningar 2022

21 maj – 9 april 2023 Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56

Söndrum utanför Halmstad lockar med vilda stenstränder och sitt speciella ljus över havet, men även naturens spår av stenbrottens hårda verklighet. Under krigsåren var gränsen mot Europa stängd och konstnärerna Sven X:et Erixson och Stellan Mörner med familjer sökte sig till Halland och dess natur.

Läs mer under utställningar 2022

11 mars – 7 maj Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong

Hallands Konstförenings jurybedömda Vårsalong är en stor konsthändelse i Halland. Årligen lämnar många konstutövare med anknytning till Halland in verk för bedömning. Utifrån inlämnade bidrag och juryns urval formas en spännande utställning. I år utgjordes juryn av Ýrr Jónasdóttir, chef för Ystads konstmuseum och Stefan Westling, kulturutvecklare på Region Värmland och verksam som konstnär.

Till årets Vårsalong lämnade 303 personer in sina verk till bedömning. Av dessa har 44 valts ut med totalt 125 verk i skilda tekniker. Av de antagna är det en stor spridning i åldrar, från 25 till 99 år. Vårsalongen arrangeras av Hallands Konstförening i samarbete med Hallands Konstmuseum.

29 april – 3 september Gyllene Ögonblick

Vi är många som försökt fånga det magiska ögonblicket när vi ser och hör våra musikidoler live, men få har lyckats. I utställningen Gyllene Ögonblick visas både livefotografier och unika porträtt av musikens stjärnor från 1950-talet och fram till idag. Bakom kameran finner du ett 20-tal internationellt och nationellt erkända fotografer. Hallands Konstmuseum förvaltar Hallandspostens pressarkiv inklusive fotografier. Härifrån visas också en odyssé av bilder från Gyllene Tiders och Roxettes karriär.