Kommande utställningar

 

29 april – 3 september
Gyllene Ögonblick

Vi är många som försökt fånga det magiska ögonblicket när vi ser och hör våra musikidoler live, men få har lyckats. I utställningen Gyllene Ögonblick visas både livefotografier och unika porträtt av musikens stjärnor från 1950-talet och fram till idag. Bakom kameran finner du ett 20-tal internationellt och nationellt erkända fotografer. Hallands Konstmuseum förvaltar Hallandspostens pressarkiv inklusive fotografier. Härifrån visas också en odyssé av bilder från Gyllene Tiders och Roxettes karriär.

Missa inte vår musikfototävling på Instagram!
En jury utser tre vinnare som får äran att hänga sin bild i utställningen Gyllene Ögonblick. Tävlingen hittar du på Hallands Konstmuseums Instagram.
Läs mer

 

27 maj – 18 februari 2024
Tillskott

I utställningen Tillskott visas ett urval av de nyförvärv som Hallands Konstmuseum gjort av konstnärer, konsthantverkare, formgivare, arkitekter och fotografer de senaste fem åren. De flesta är inköpta genom Svea Larsons donationsfond och har därmed en koppling eller anknytning till Halland.

 

23 september – 26 maj 2024
Från Bærtling till Multikonst

Än idag lockas många av 1950- och 1960-talets färgstarka mönster och karaktäristiska möbeldesign. Formgivning vars uttryck och färgsättning står mycket nära tidens abstrakta konst. Efter andra världskriget förändras konstens och konstnärernas roll. Man söker sig till nya material, uttryck och platser med en önskan att konstnärlig kvalité skulle bli del av allas vardag. I utställningen Från Baertling till Multikonst får vi följa den abstrakta konsten från att vara ganska elitistisk till att bli en del av folkhemmet.

 

28 oktober – 4 februari 2024
Unga slöjdares salong

I Unga slöjdares salong blir Hallands Konstmuseum en arena för kreatörer under 20 år. Inlämnade bidrag från hela sydsverige bedöms av en jury och utställningen ger ett unikt tillfälle att ta del av ungas skaparkraft och estetiska visioner.

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas på samma villkor som vuxna.

I samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.

Ansök till Unga slöjdares salong 1 februari – 30 april