Kommande utställningar

28 oktober – 4 februari 2024
Unga slöjdares salong

I Unga slöjdares salong blir Hallands Konstmuseum en arena för kreatörer under 20 år. Inlämnade bidrag från hela sydsverige bedöms av en jury och utställningen ger ett unikt tillfälle att ta del av ungas skaparkraft och estetiska visioner.
Guidade visningar: onsdag kl 16:30 (1 och 29 nov)

Enligt barnkonventionens artikel 31 ska barn erbjudas möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet. Vi vill med denna utställning även ge dem en plats att synas på samma villkor som vuxna.

I samarbete med Kultur i Halland – Slöjd.