20/1 – 10/2 2001

Regionaliseringen av Sverige

I den ganska enkla utställningen visas problematiken kring regionaliseringssträvandena av Sverige. En utredning ledd av Hallands landshövding Karin Starrin har också utrett frågan och det ser vi som en anledning till ett engagemang i dessa frågor.

 

10/2 – 7/4 2001

Italienska bildvävnader

I Italien har det varit tradition under flera århundraden att väva monumentala bildvävnader. De har placerats i kyrkor och palats och berättat om hjältar och heliga. I början av 1800-talet tog plötsligt traditionen slut av olika orsaker och vävverkstäderna fick lägga ner den ena efter den andra. Krisen för verkstäderna berodde till stor del på att man alltmer börjat använda oljemålningar som modeller för vävningen. För att kunna få fram alla nyanser i målningen krävdes ett ansenligt antal varptrådar liksom nyanser på garn till inslag, vilket fördyrade framställningen. Dessutom var det förlegat att använda de gamla mästarnas bilder som modeller – nya verk krävdes. En tredje orsak till krisen för bildvävningen var att de var ett tecken för pompa och ståt. När nu aristokratins makt undergrävdes så blev detta vävverkstädernas fall. I början av 1900-talet upptäckte man vikten av att bibehålla de gamla vävtraditionerna. Man hade då i Italien visat flera utställningar med franska bildvävnader, vilka hade till syfte att visa kontinuiteten av en tradition. Dessutom hade ett nyvaknat intresse för medeltida konst presenterats på ett flertal internationella utställningar, ofta presenterade i form av broderier och applikationer. Detta väckte en längtan hos italienarna att återuppväcka de medeltida vävverkstäderna. En statlig utbildning av vävare startade i Rom och flera vävverkstäder kom igång i landet. En vävverkstad, som fortfarande finns kvar, är den som i Asti startades 1957 av Ugo Scassa. Här väver man med stor yrkesskicklighet och i linje med den italienska traditionen monumentala verk efter målningar av internationellt kända konstnärer från såväl Italien som övriga Europa. Medan man i de flesta vävverkstäder i Europa väver efter kartonger med numrerade ytor, syftande till garn som konstnären valt ut, så väver man i Asti med modellens konturer tecknade direkt på varpen. Med utgångspunkt från originalmålningen blandar vävaren nyanserna av ett tunt tvåtrådigt ullgarn. Till inslaget används sex trådar, vilket gör att mjuka övergångar i färgerna kan göras. Bilden vävs med rätsidan utåt så att vävaren hela tiden kan göra direkta jämförelser mellan originalbilden och vävnaden. Idag väver man i Scassa vävverkstad bilder efter såväl de mest kända italienska konstnärerna som internationellt kända, såsom Kandinsky, Klee, Matisse och Miró.

Halland – Asti
Provinsen Asti och Landstinget Halland samarbetar sedan några år inom följande områden: Folkhälsa, utbildnings- och sysselsättningspolitik, kultur, integrerad landsbygdsutveckling, turism och miljöfrågor. Därför har vi fått den unika möjligheten att till en utställning på Länsmuseet Halmstad få låna vävnader, utförda på Scassa bildvävverkstad från 1957 fram till idag.

Monica Hallberg, utställningsassistent Asti-utställningen

 

17/2 – 19/5 2001

Från Votivskepp till Hallonbåtar

Fartygsmodeller är fascinerande tingestar som människor i alla tider lagt betydande krafter på att göra så verklighetstrogna som möjligt. Och inte bara det, i votivskeppen som hänger i våra kyrkor har kustsamhällenas människor nästan laddat in magiska egenskaper med hopp om att nära och kära skall komma tillbaka eller omhändertas väl efter en tragisk förlisning.