26/5 – 18/8 2002

Artur i Bäckarp

Artur levde lite utanför byn Gällared. Vännen och amatörfotografen Bertil Svensson följde ”Artur i Bäckarp” med sin kamera under många år. Med känsliga bilder visar han vardagssituationer från ett liv, för inte så länge sedan.

 

9/6 – 15/9 2002

I skuggan av Halmstadgruppen – Arvid Carlson och Hallandsringen

Konstnären Arvid Carlson (1895-1962) föddes i Falkenberg och var en av medlemmarna i Hallandsringen som under 1930- och 1940-talen existerade parallellt med den välkända Halmstadgruppen. Under denna tid bildades i Halmstad de sammanslutningar av konstnärer, konstföreningar och institutioner som långt framöver kom att prägla bildkonstens område i Halland. Hur såg det konstliv ut som var förutsättningarna för Carlson och de övriga konstnärerna? Vilka var aktörerna? Hur mottogs Hallandsringens naturalism respektive Halmstadgruppens surrealism av kritiker och konstpublik? I Arvid Carlsons bildvärld skildras det halländska kust- och jordbrukslandskapet med ett vackert ljus och djup. Länsmuseet Halmstad visar i en efterlängtad utställning ett urval av hans omfattande produktion som porträttmålare, muralmålare och halländsk landskapsmålare samt belyser det konstklimat i vilket han verkade.

 

4/9 – 28/2 2002

Nyfiken på konst 2

Hur kom ormarna in på tivolit?
Och vad är det publiken tittar på?
Flickan med svanen, eller den blå tjuren?
Och sjömännen?
Är de på väg till berg-och-dalbanan?
Och vart är ni på väg?
Till Galleri Hux Flux, kanske?

Länsmuseet Halmstad öppnar en omarbetad version av förra årets uppskattade nysatsning – en konstutställning för alla nyfikna, men med barnen i fokus. I syfte att väcka nyfikenhet för bildkommunikation presenteras en rad 1900-tals och samtida verk. Utifrån verken vill vi inspirera till samtal kring innehåll, teman och begrepp. Konstverken är hämtade ur Länsmuseet Halmstads och Landstinget Hallands samlingar. Som ett återkommande inslag visar vi också ett verk av en inbjuden samtida konstnär, denna gång Karolina Holmlund och installationen Tivoli. Nyfiken på konst är en processutställning, det vill säga den återkommer periodvis och förändras i samarbete med skolan.

 

27/10 – 12/1 2002

Merkonst i Halland

Merkonst i Halland var en idéutställning om konstutbud, pedagogik och konst för alla, om konstkonsulentens uppdrag som startade 1999. Det var spännande workshops, diskussioner och tankar kring konstpedagogik och mycket Merkonst! Agneta Göthesson presenterade installationen only lonely och Ulf Lundin fotoserien ur mörkret.