1900taletshistoria
Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2024. Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol, 1937 © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2024. Lotta Antonsson, Staying alive, 1996 © Lotta Antonsson

En samling berättar

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer som mestadels var aktiva under 1900-talet. Kan man se historien och samhällets utveckling genom deras verk?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer fram till våra dagar. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet där vi frågar oss vad konsten säger om vår tid. Vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade eleverna skildrat?

Hur vår tid nu kommer att beskrivas i historieböckerna och synas i konsten återstår att se. Kanske präglas den av individualism och självreflektion? Men också av engagemang för jämlikhet, miljö och rätten att vara den man är? I museets ateljé skapar vi självporträtt. Vad tycker du utmärker vår tid? Och vem är du som en del i vår historia?

Målgrupp: gymnasiet
När kan vi komma? tills vidare
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 500 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

 

 

Programmet knyter an till Lgy11, särskilt ämnet historia:

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar. Att arbeta med historisk metod ska ingå i undervisningen. Det innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser.