1900taletshistoria
Gösta Adrian-Nilsson, Indianstrid, 1917 © Gösta Adrian-Nilsson/Bildupphovsrätt 2024. Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol, 1937 © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2024. Lotta Antonsson, Staying alive, 1996 © Lotta Antonsson

En samling berättar

På Hallands Konstmuseum visas tavlor och skulpturer som skapats av konstnärer som mestadels var aktiva under 1900-talet. Kan man se historien och samhällets utveckling genom deras verk?

Vi tar avstamp i 1800-talets bondesamhälle. Därefter förflyttar vi oss genom 1900-talets stora skeenden och idéer fram till våra dagar. I fokus står frågan om hur samhällshistoria syns i konst- och kulturformer. Ibland påtagligt, ibland inte lika tydligt. Eleverna uppmuntras att reflektera och delta i samtalet där vi frågar oss vad konsten säger om vår tid. Vilka samhällsidéer, fenomen och förändringar, rädslor, hopp eller drömmar hade eleverna skildrat?

Hur vår tid nu kommer att beskrivas i historieböckerna och synas i konsten återstår att se. Kanske präglas den av individualism och självreflektion? Men också av engagemang för jämlikhet, miljö och rätten att vara den man är? I museets ateljé skapar vi självporträtt. Vad tycker du utmärker vår tid? Och vem är du som en del i vår historia?

Målgrupp: Årskurs 7-9 och gymnasiet
När kan vi komma? tills vidare
Max antal: 25 elever
Programtid: ca 1,5 – 2 timmar (utan workshop ca 1 timme)
Kostnad: 500 kr/grupp
Går att boka med workshop där vi skapar självporträtt i vår ateljé: 1200 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

Vill ni arbeta vidare efteråt?
Se programmet och visningen som en uppstart till ert arbete med historia i skolan. Ta sedan fasta på ett särskilt decennium, en händelse eller en samhällsidé. Besök oss igen och få en fördjupad visning, eller varför inte boka en stadsvandring och se 1900-talets idéer runtom i Halmstad?

Läs mer om samlingsutställningen
Läs mer om Halmstads historia
Läs om och låt dig inspireras av Konstexpressen

Programmet knyter an till Lgr22, Allmänna mål, historia:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer. (…) Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt genom historien och för historiska skeenden som har påverkat nutiden.
I övrigt behandlar programmet mycket av det innehåll som historieundervisningen i åk 7-9 ska beröra under rubriken ”Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid”, i form av samhällsomvandlingar, idéströmningar, världskrig, globalisering och demokratisering etc.

I Lgr22 SO:
Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Däri­genom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet menings­utbyte om samhällsfrågor.