Foto Jerker Andersson

Fotografiskt uppdrag Halland

Fotografera. Ta ett foto på en plats som tusentals människor besöker och passerar. Här vet väl alla hur det ser ut? Eller gör vi? Har vi kanske sett platsen så många gånger att vi är blinda för hur här egentligen ser ut? Och vad är det de som passerat har lagt märke till? Vad händer om vi stannar upp en stund och spanar. Vänder blicken åt ett nytt håll. Står still. Och tar ett foto.

Halland har en överraskande skiftande historia. Här trängs fästningshistoria och elände med turism och semester, bostäder och järnvägar med fabriker och hamnar, åkrar med kyrkogårdar och kultur med slum. I Halmstad landade projektet på Österskans och i Varberg i hamnen, båda områden i stor förändring. I Falkenberg har man arbetat med välkända Tullbron i nytt ljus, på liknande sätt som kraftverket och Lagaholms fästning blev dokumenterade i Laholm. I Hyltebruk arbetade eleverna med området runt Forum, ett Folkets Hus i omvandling och i Kungsbacka arbetade grupperna med Alléskolans närmiljö vid Kungsbackaån. Varje ny plats får ett anpassat uppdrag för klasserna.

Inom museivärlden finns en tradition av dokumentation. Att skriva ner, rita av och fotografera. Nu hamnar en mycket viktig del av ett sådant uppdrag på er. Hur vill vi att framtiden skall minnas platsen? Vad är det man vill veta om 90 år? Är det husen och träden, eller kanske asfalten och vilket skräp som brukade blåsa hit?

I Fotografiskt uppdrag Halland blir ert arbete grundstenen i ett dokumentärt material som framtiden kommer att kunna använda för att förstå platsens historia. Men hur vet man vad som är värt att dokumentera? Hur får man rätt fotografisk blick? I programmet får gruppen handledning av fotografen Jerker Andersson som har mångårig vana vid arbete med skolgrupper. Med en arkeologisk blick för detaljers betydelse och kompetens i hur man lär ut motivval och skapar lust i hantverket ges eleverna en estetisk boost i sitt bildseende. För att ge gruppen en bakgrund till platsens historia möter vi historikern Johan Dahnberg från Hallands Konstmuseum som testar eleverna i källkritik, och samtidigt sätter in platsen i ett större sammanhang.

Fotograf Jerker Andersson förklarar:
”Dag 1 – Workshop i skolan – En introduktion i fotografi där eleverna med snabba fotoövningar får öva på fotografering, urval och presentation. De redovisar bilderna, lyssnar på varandra och diskuterar och analyserar i grupp under min handledning. Jag berättar och svarar på frågor om olika förhållningssätt inom fotografi som till exempel ljus, kontraster, perspektiv med mera. Fotoövningarna görs med elevernas egna smartphones om de har tillgång till det, alternativt om det finns iPad på skolan. Målsättning: Att bli medveten om hur bilder påverkar och lära oss att analysera de bilder vi omges av. Dag 2 – På plats vid området som skall dokumenteras – Att låta eleverna med kameran som verktyg ge sig ut och fotografera en specifik plats. De får undersöka hur den ser ut, vad de omges av och upptäcka miljön med egna ögon. Eleverna får hitta nya fotovinklar, längs med marken, i ögonhöjd, högt upp, neråt och uppåt för att få nya perspektiv på tillvaron samtidigt som de får röra på kroppen. De fotograferar både det som är fult och fint. Digitalkameror finns för utlåning. Målsättningen med övningarna är att låta eleverna vidga sitt seende, göra urval och stärka sitt bildberättande.”

Målgrupp: åk 5-9 (övningarna anpassas efter målgruppen)
När kan vi komma? Enligt överenskommelse
Max antal: Max 30 elever (programmoment sker både i hel- och halvklass)
Programtid: Dag 1; 90 min i skola – fotograf Jerker Andersson besöker klassen (helklass).
Dag 2; 120 min (20 min inledning för helklass. Därefter pass om ca 50 min i halvklass, Johans källkritikworkshop och Jerkers fotoworkshop, därefter byte).
Kostnad: Enligt överenskommelse
Bokning och kontakt: johan.dahnberg@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 16

Vi skräddarsyr även program efter behov.

Fotografiskt uppdrag ingår under läsåret ht23/vt24 i Region Hallands subventionerade kulturprogram för barn och unga i Halland. Läs mer om hur du bokar 

Fotografiskt Uppdrag anknyter till Lgr 22 under följande punkter (i urval):

Allmänna mål Bild
Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
* förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
* förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,
* förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och
* förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Mål åk 4-6 Bild
* Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Åk 7-9 Bild
* Samtida konst- och dokumentärbilder samt konst och arkitektur från olika tider och kulturer. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar

Allmänna Mål Historia
Genom att ge perspektiv på långa historiska linjer med relevans för nutiden, såsom levnadsvillkor, migration och makt, ska undervisningen ge eleverna en fördjupad förståelse för hur historisk utveckling präglas av både kontinuitet och förändring.

Mål åk 4-6 Historia
* Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.
* Historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur historiska händelser och aktörer framställs i böcker och på museer.

Mål åk 7-9 Historia
* Tolkning av historiska källor från tidsperioden och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.
* Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.