Hallands Konstmuseum söker konstkonservator i utvecklingsprojekt

Tjänstgöringsgrad: 50 %,
Visstidsanställning: 240901-250630

Arbetsgivare:
Stiftelsen Hallands länsmuseer
Tollsgatan 7
302 32 HALMSTAD
Tel 035-19 26 00

Stiftelsen Hallands länsmuseer driver museiverksamheten vid Hallands Konstmuseum och Hallands kulturhistoriska museum samt Kulturmiljövård i länet. Vi är Hallands största regionala kulturinstitution med ett sjuttiotal anställda. Den utlysta tjänsten är placerad på̊ Hallands Konstmuseum i Halmstad.

Arbetsplatsbeskrivning:
Hallands Konstmuseum ligger i Halmstad och verkar i hela regionen. I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2020-2024 slås fast att konsten är ett prioriterat kulturområde i utvecklingen av regionens kulturliv. Hallands Konstmuseum ska ha en central roll i detta arbete och vara ett nav för konst och konstliv i hela Halland.

Arbetet på̊ Hallands Konstmuseum är organiserat i tre avdelningar: Utställningar & samlingar, Publik & regional närvaro samt Service & teknik. Museet driver en omfattande utåtriktad verksamhet med utställningar, program och pedagogik. Därtill är konstmuseets hörsal, kafé/restaurang och butik centrala mötesplatser med stor utvecklingspotential. I konstmuseets uppdrag ingår Friluftsmuseet Hallandsgården där arbete med en ny profilering pågår.

Museet har en rik och växande konstsamling samt förvaltar en kulturhistorisk samling. Svea Larsons donationsfond ger möjlighet att årligen göra betydande inköp av konst och konsthantverk med halländska anknytning. Verksamheten innefattar även Resurscentrum Konst i Halland, där konstmuseet i samverkan med Region Halland driver regionala utvecklingsfrågor inom bild- och formområdet.

Arbetsbeskrivning:
Projektuppdraget ligger under avdelningen Utställningar och samlingar vilka ansvarar för Hallands konstmuseums samling. Den består av ett stort antal objekt i olika tekniker inom konst, konsthantverk och fotografiska fältet. Museet förvaltar även en äldre, kulturhistorisk samling med bland annat folkkonst, konsthantverk och slöjd som har konstnärliga värden. Idag är samlingarna fördelade på två nybyggda och två äldre magasin.

Genom Svea Larsons donationsfond växer konstsamling årligen, något som ställer höga krav på framtida prioriteringar och planering gällande vård och konservering. Museet har ingen anställd konservator.

Konservatorn arbetar tätt med intendent för konstsamlingen samt museets konstmagasinsföreståndare gällande inventering av konstsamlingen, fastställa dess status och upprätta en åtgärdsrapport. Visst arbete gällande avsyning vid in- och utlån kan förekomma.

Konservatorn kommer vid behov ha rådgivande roll i hur nyförvärv genom Svea Larsons donationsfond kan utvecklas för att bli mer hållbart för framtiden.

Kvalifikationer:

• Kandidat- eller masterexamen i konservering från universitet eller högskola med inriktning måleri alt konst på papper

• Minst två års erfarenhet som konservator efter avslutad utbildning

• Praktisk yrkeserfarenhet från museum eller arkiv

• Erfarenhet av förebyggande konservering,

• Erfarenhet av förvaringslösningar i magasin, montering och transportering

• Praktisk erfarenhet av dokumentation, inventering och att ta fram vårdplaner

• Kunskap om och förståelse för olika behandlingsalternativ och bakomliggande etik

• God förmåga att planera och leda projekt utifrån mål och ekonomi

• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i tal och skrift.

Det är meriterande om du har

• Erfarenhet av övergripande och strategiskt konserveringsarbete inom museala strukturer.

• Intresse av samlingsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet

Ansökan:
I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv samt bifogar CV. Ange gärna löneanspråk. Uppge också̊ innehav av körkort.

Anställningsdatum:
Vi ser gärna att tjänsten tillsätts så snart som möjligt.

Sista ansökningsdatum:
26 maj, Intervjuer planeras att hållas i v. 22-23 2024

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta

Magnus Jensner, museichef Hallands Konstmuseum tel: 035-16 23 01

Annelie Tuveros, avdelningschef Utställningar och samlingar, tel: 035-16 23 06

Fackliga företrädare:
SACO/DIK Andreas Johansson tel: 035-16 23 19

Ansökan skickas till:
ansokan@hallandslansmuseer.se

Ange Konstkonservator i ärendefältet

Observera
Vi godtar bara ansökningar via e-post.
Vi undanber oss kontakter med annonsförsäljare i detta ärende.

Stiftelsen Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan komma att begäras ut. Alla som begär ut allmänna handlingar kan därmed ta del av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande Dataskyddsförordningen (GDPR) och enligt vår personuppgiftspolicy, vilket finns på www.hallandsmuseer.se/policy-viktiga-dokument.html.

Om anställningen
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Var ligger arbetsplatsen?
Tollsgatan 2
30232 Halmstad

Arbetsgivaren
Stift. Hallands Länsmuseer Halmstad och Varberg