Trädgården Hallands Konstmuseum

Om- och tillbyggnad

Hallands Konstmuseums byggnad på Tollsgatan i Halmstad har mellan hösten 2016 och hösten 2019 varit stängt för om- och tillbyggnad. Lördagen den 26 oktober återinvigdes Hallands Konstmuseum – en händelserik och tillgänglig mötesplats med rum för utställningar, evenemang, lärande och reflektion i lokaler som uppfyller dagens krav på säkerhet.

Tillgänglig mötesplats

Hallands Konstmuseum ligger intill Norre Katts park i centrala Halmstad. Utöver renovering av den befintliga byggnaden har en utbyggnad tillkommit med huvudentrén vänd mot staden och parkområdet intill Nissan. Tillgänglighet har varit ett styrande ledord och med en inbjudande omgivning, entré och byggnad hoppas vi att fler hittar hit. Den öppna entréhallen är en del av den nya byggnaden på totalt 1 700 kvadratmeter. Här finns reception, butik och kafé med uteservering och utsikt över vattnet. Intill kaféet ligger en hörsal och vid behov kan väggen däremellan öppnas och lokalerna slås samman beroende på arrangemangets art.

Ökad säkerhet

Den nya byggnaden rymmer också utställningslokaler. Till skillnad från entréhallens generösa dagsljusinsläpp har de en mer sluten form. Främst för att uppfylla dagens höga krav på klimat och säkerhet, vilket i sin tur medför att vi kan visa konstverk och utställningar som tidigare inte varit möjligt. I den nya delen finns också en verkstad för internt bruk, nytt konstmagasin och ett fotomagasin med kontrollerade klimatförhållanden.

Klimatsmart och varsam renovering

När det befintliga museet byggdes på 1930-talet planerades plats för två anställda, en museichef och en vaktmästare som också hade sin bostad i huset. Sedan dess har museets personal ökat i antal. En omdisponering av de två nedre våningarna gör det nu möjligt att för första gången samla alla anställda under ett och samma tak. Renoveringen av den äldre byggnaden har skett varsamt och innefattar energibesparande åtgärder samt bättre klimat- och ljusförhållanden i utställningslokalerna. På övre våningsplan finns nu en permanent ateljé för pedagogisk verksamhet och rummet som tidigare rymt museets kafé och butik har omvandlats till bibliotek och möteslokal.

Ny samlingsutställning

Biblioteket kan betraktas som en knutpunkt för våra samlingar. Utöver en pågående digitalisering görs här både konstverk, litteratur och annat material mer lättillgängliga i bättre anpassade lokaler för både forskare och en intresserad allmänhet. Samlingarna är en central del i museiverksamheten. Utifrån bildkonst, konsthantverk och föremål har en ny samlingsutställning arbetats fram och tillåts nu ta plats på hela plan två i den nyrenoverade byggnaden.

Konstnärliga gestaltningar

Parallellt med om- och tillbyggnadsarbetet har även flera konstnärliga gestaltningar tagit form, inslag som tillför byggnaden unika kvaliteter.

  • Konstnären Maria Stigsdotter Drott har arbetat med trädgården runt museet.
  • Ett unikt ljuskonstverk av Mikael Ericsson belyser den nya fasaden i tre olika väderstreck.
  • Gustav Person är möbelformgivare och har arbetat med det nya biblioteket i den äldre byggnaden.
  • Konstnären Eva Bengtsson står bakom de kakelplattor som täcker väggar och golv på museets nya toaletter.
  • Industridesignern Jenny Nordberg har utformat den nya hörsalen i samarbete med flera konstnärer och formgivare som hon bjudit in.

Läs mer om de konstnärliga gestaltningarna

Samtliga gestaltningar finansieras helt av den fond som skapades då Svea Larson (1907-1989) från Getinge utanför Halmstad donerade sin kvarlåtenskap till Hallands Konstmuseum. Fonden ger en unik möjlighet att kontinuerligt förvärva konst och konsthantverk med halländsk anknytning.

Läs mer om Svea Larsons donationsfond

Sammantaget hoppas vi att de olika delarna medverkar till att uppfylla visionen kring det nya museet; en förnyad gestaltning av en besöks- och mötesplats för konst och kultur, som kännetecknas av tillgänglighet och en integrerad helhet ur ett användarperspektiv, som på ett självklart sätt redovisar flödet genom byggnaden mot museets olika målpunkter.

Läs mer om visionen i Axplock – stiftelsen Hallands länsmuseer, sid 16-17
Läs mer om Hallands Konstmuseums uppdrag i Hallands Kulturplan 2017-2020, sid 26-29

Kommun, region och stiftelse i samarbete

Om- och tillbyggnaden av Hallands Konstmuseum har finansierats av och skett i samarbete mellan Region Halland, Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
.
Nya och ändamålsenliga lokaler ska medverka till att förverkliga:
– Hallands kulturplan.
– Halmstads kommuns vision och mål att Halmstad ska vara en växande plats, attraktiv att bo på och att besöka.
– Hallands Konstmuseums vision om en tillgänglig besöks- och mötesplats där verksamheten bidrar till att utveckla Halland till en av Sveriges mest attraktiva konstregioner.

Samverkanspartner: Wästbygg AB
Arkitekt: White Arkitekter
Yta nya byggnaden: 1 700 kvm
Kostnad: 93,7 miljoner enligt följande fördelning; Region Halland 20 miljoner, Halmstads kommun 33,7 miljoner, Stiftelsen Hallands länsmuseer; 40 miljoner. Svea Larsons donationsfond har också bidragit med 25 miljoner till konstnärliga gestaltningar.
Byggstart: januari 2018
Återinvigning: 26 oktober 2019

Följ processen

Beslut kring en om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum togs 2014. Vägen därifrån till byggstart innebär en rad milstolpar och beslut.
Här ger vi en kortfattad återblick och aktuell status.

Läs mer

Smakprov från nya Hallands Konstmuseum (12/6 2018)
Konstnären Maria Stigsdotter Drott gestaltar trädgården runt Hallands Konstmuseum (7/3 2018)
Bygglov beviljat för Hallands Konstmuseum (18/12 2017)
White Arkitekter får uppdraget att rita Hallands Konstmuseum (21/3 2017)
Wästbygg utsedd för om- och tillbyggnad av Hallands Konstmuseum (14/10 2016)
Kirsten Munks hus sålt (16/10 2015)
Kommunstyrelsens ledningsutskott (6/10 2015)
Avsiktsförklaring och Utredning
Regionstyrelsens sammanträde (17/9 2014)
Protokoll (17/9 2014)

För mer information kontakta

Magnus Jensner, museichef, Hallands Konstmuseum
035-16 23 01, magnus.jensner@hallandskonstmuseum.se

För frågor som berör kulturpolitiska mål och finansiering;
Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola, Region Halland
070-210 46 46, eva.nyhammar@regionhalland.se