Lagergrens donationsfond

Den Lagergrenska fonden stammar från kassör Axel Lagergren, Halmstad, son till en av grundarna av Hallands museiförening. Medel från fonden nyttjas främst för inköp av kulturhistoriska föremål. Under åren har vi bland annat köpt in ett väggur tillverkat av Jeppe Hansson från Laholm i slutet av 1700-talet, ett sockenbudstyg i silver av Bernard Halck från Halmstad och en teckning av Severin Nilson från slutet av 1800-talet föreställande folklivet i tivoliparken.