Skapande skola

”Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar”. /Kulturrådet

Skapande skola-projekt ska utgå från skolans önskemål. På Hallands Konstmuseum har vi lång erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Kanske kan något av våra redan befintliga eller kommande program passa in i ett projekt? Kanske kan vi komma fram till något nytt tillsammans? Hör av er så pratar vi mer om hur ni kan använda oss som resurs.

Att söka medel till ett Skapande skola-projekt skiljer sig åt mellan de halländska kommunerna. För att få veta hur det går till er kommun, kontakta er kommunala kontaktperson.

Läs mer om Skapande skola