Henrik Stenberg, Araucaria II, 2017. ©Henrik Stenberg

27 maj – 18 februari 2024

Tillskott

I utställningen Tillskott visas ett urval av de nyförvärv som Hallands Konstmuseum gjort av konstnärer, konsthantverkare, formgivare, arkitekter och fotografer de senaste tio åren. De flesta är inköpta genom Svea Larsons donationsfond och har därmed en koppling eller anknytning till Halland. Årligen utökas också konstsamlingen genom generösa privatdonationer.

Guidade visningar:
lördagar kl 14.30 (20 jan–10 feb) samt söndag 18 feb kl 14.30

Svea Larsons Donationsfond
Svea Larson (1907–1989) var Getingebo och donerade sin kvarlåtenskap till museet efter sin död. Svea Larsons donationsfond är Hallands Konstmuseums verkliga guldägg. Den ger oss möjlighet att köpa in halländsk konst och konsthantverk till vår samling för ca 2 miljoner kronor varje år. Få museer i Sverige har samma generösa förutsättningar