folkochfa_2023
Erik Olson, Den borgerliga moralen i skriftestol (detalj), 1937, © Erik Olson/Bildupphovsrätt 2023. Målning på ett träskåp (detalj). Monika Hallberg, Fågelman I och II (detalj), utan årtal.

Bland folk och fä på Hallands Konstmuseum

I samlingarna på Hallands Konstmuseum ryms många berättelser. De handlar om både folk och fä. Vem bor i den trekantiga staden? Vad händer egentligen i bilden på det lilla, lilla skåpet? Och vad kan grodan under jackan ha att berätta? Vi gör en sagolik vandring genom konsten.

Programmet består av två delmoment:

  • Visning i berättande form av en del i utställningen Gränsland – ur samlingen.
  • Workshop där vi med inspiration av det vi sett och hört gör våra egna bildberättelser.

 

Målgrupp: 4-5-åringar
När kan vi komma: t o m vt 2024
Max antal: 15 barn
Programtid: ca 1 timme
Kostnad: 750 kr/grupp
Bokning: bokning@hallandskonstmuseum.se eller 035-16 23 00

 

Det pedagogiska programmet Bland folk och fä knyter an till förskolans läroplan (Lgr 22):

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.