Program

Programverksamheten på Hallands Konstmuseum ingår i serier eller utgörs av enskilda inslag. Det kan röra sig om föredrag, workshops, visningar och stadsvandringar. Ofta med anknytning till pågående utställningar, och gärna i samarbete med andra – föreningar, intresseorganisationer, kommunala och regionala verksamheter.

Guidade visningar

Öppen ateljé

En flärdfull jul

Mode: Yta med djup – Halland 2021

Klubb rörelse

Arkivens dag

Kroppskultur – Konstlöprunda

Föredrag

Workshops med Halmstad hemslöjdsförening

Workshop – Gör din egen coiffe

Höstlov

Kritikfestival

Museiklubben