Föredragsserie:
Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar


Under året publicerar Hallands Konstmuseum boken Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56 (planerad utgivning 14 september) och Hallands kulturhistoriska museum boken Konstnärskolonin Varbergsskolan. Konstnärers längtan till och skildring av specifika platser utgör därför temat för en gemensam föredragsserie under hösten 2022. I serien ingår fem föredrag med olika infallsvinklar under rubriken Tid, plats och rum – konstnärliga utblickar.

Biljett till föredrag ger också fri entré till museet. Den som inte har möjlighet att närvara fysiskt kan köpa biljett till digital sändning av föredragen.
Pris 100 kr per föredrag (digital medverkan 50 kr per föredrag)

Köp biljett

Foto: Hallands Konstmuseum

14 september kl 18
Plats: Hallands Konstmuseum i Halmstad
Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56 – Annelie Tuveros
Annelie Tuveros, intendent utställningar Hallands Konstmuseum, berättar om den pågående utställningen och nya boken om Söndrumskolonin. Under krigsåren var gränsen mot Europa stängd, och konstnärerna Sven X:et Erixon och Stellan Mörner med familjer sökte sig till Söndrum utanför Halmstad. Platsen lockade med stenbrott, stränder och sitt speciella ljus över havet. Halmstadgruppens övriga medlemmar fanns redan på plats och somrarna fylldes av vänner och kollegor från hela Norden. Ett omfångsrikt nätverk av kulturpersonligheter fann inspiration och gemenskap i en unik miljö, under en tid som präglades av folkbildning, konströrelsen och konstens utvidgade fält.

Samma dag kommer boken Konst, kamratskap och doft av hav – Söndrum 1944-56, och flera av medförfattarna finns på plats.

Foto: Ellen Axberg

21 september kl 18
Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Kafé Längan, i Varberg.
Konstnärskolonin Varbergsskolan – Åsa Axberg
Åsa Axberg är konstvetare och tidigare museilektor på Hallands kulturhistoriska museum. I juni gavs hennes bok om Varbergskolan ut. De tre konstnärerna Richard Bergh, Nils Kreuger och Karl Nordström bodde i Varberg under åren 1893-1896. Av Prins Eugen fick de namnet ”lécole de Varbère”, Varbergsskolan. I den rikt illustrerade boken får vi följa konstnärernas utveckling under en betydelsefull tid i svensk konsthistoria.

12 oktober kl 18
Plats: Hallands Konstmuseum i Halmstad
Ett kvinnligt perspektiv på konstnärers resande kring Medelhavet under mellankrigstiden – Jessica Sjöholm Skrubbe
Sedan åtminstone slutet av 1800-talet och “den första globaliseringen” har föreställningen om den moderna konstnären varit tätt förknippad med mobilitet, genom utlandsresor, nätverk och estetiska uttryckssätt. Under de första decennierna av 1900-talet var mobilitet också ett centralt inslag i konstruktionen av ”den nya kvinnan” men hur utövades detta i praktiken av kvinnliga konstnärer? Med utgångspunkt i Agnes Cleve och Tora Vega Holmström, två konstnärer som under mellankrigstiden förde en ambulerande konstnärstillvaro med ett flertal resor kring Medelhavsområdet, belyser detta föredrag resandet som en obligatorisk del av den moderna konstnärsidentiteten samt diskuterar mobilitetens villkor i relation till frågor om klass, kön, nationalitet och etnicitet.
Jessica Sjöholm Skrubbe är docent i Konstvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på feministiska och transnationella perspektiv på modernitetens konst och visuella kultur. Hennes nuvarande forskningsprojekt, Swedish artists en route, undersöker konstnärliga kontakter mellan Sverige, Europa och Nordafrika i det tidiga 1900-talet.

9 november kl. 18
Plats: Hallands Konstmuseum i Halmstad
Konstnärer på stranden. Nakna män, fotografi och kreativitet vid sekelskiftet 1900 – Patrik Steorn
Med utgångspunkt i sin avhandling Nakna män: Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915 berättar Patrik Steorn om temat ”konstnärer på stranden, nakna män, fotografi och kreativitet vid sekelskiftet 1900”.
Patrik Steorn är konstvetare och chef för Göteborgs konstmuseum.

Foto: Christine Sjöberg

7 december kl 18
Plats: Hallands Konstmuseum i Halmstad
Söndrumkolonin och scenografikonsten – Astrid von Rosen
Söndrumkolonin var en kulturell mötesplats där svenska och nordiska konstnärer inspirerades att arbeta scenografiskt. Detta resulterade i scenografier för teatern, men också i en ökad medvetenhet om rumsliga och sinnliga uttryck i vidare bemärkelse. Med utgångspunkt i utställningen om Söndrumskolonin kommer Astrid von Rosen att tala om konstnärerna Stellan Mörner och Sven X:et Erixson i Sverige, Helge Refn och Svend Johansen i Danmark samt Reidar Aulie med flera i Norge. Även koreografen Birgit Åkesson, som vistades i Söndrum under sin relation med Egon Møller-Nielsen, lyfts fram.
Astrid von Rosen är docent i konst- och bildvetenskap och biträdande föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.