Att samla för att bevara för framtiden

20 september kl 18.30

På Hallands Konstmuseum arbetar vi aktivt med att utveckla vår  konstsamling. Samlingen ska vara ett levande dokument – att fylla luckor i konsthistorien är lika viktigt som att förvärva samtidskonst. Museet arbetar även för att bygga upp kollektioner med enskilda konstnärskap eller konstgrupper, för att kunna följa deras utveckling under en längre tid och i ett större sammanhang.

Lyssna först till ett föredrag där museichef Magnus Jensner berättar om Hallands Konstmuseums samlande. Därefter följer en specialvisning i utställningen Tillskott.

Olle Bærtling: entreprenören och teknikoptimisten

4 oktober kl 15–16

Med anledning av Högskolan i Halmstads 40-årsjubileum, en omfattande samling verk av Olle Bærtling (1911-1981) på campus och utställningen Från Bærtling till Multikonst på Hallands Konstmuseum, arrangeras ett samtal med utgångspunkt i Bærtlings konstnärskap. Vi uppmärksammar hans och epokens teknikoptimism, intresse för entreprenörskap och nya medier. Kan Bærtlings visioner synliggöra vår tids blinda fläckar vad gäller detta?

Medverkande: Håkan Nilsson, professor vid Södertörns högskola och ledamot i Bærtling-stiftelsen, Majsa Allelin, biträdande lektor i digitalisering och social förändring och Helen Fuchs, lektor i konstvetenskap.

Ett samarrangemang mellan Högskolan i Halmstad och Ideas.

I huvudet på en samlare

22 november kl 18

Vinylskivor, design och plast i mängder. Samlaren Leif-Gunnar Elofsson samtalar med Johan Dahnberg, Hallands Konstmuseum, om favoriter och fynd bland blivande klassiker. Därefter ger intendent Hanna Svensson en guidad visning i utställningen Från Bærtling till Multikonst.