Gammalt svartvitt fotografi med sex män i en eka och en liten pojke som håller på att dra iland ekan.
Halmstadgruppen, Svenska Dagbladet, 1954.

 

Halmstadgruppen – en programserie i fem delar

Vid fem olika tillfällen, med start i maj och avslut i september, arrangeras olika programpunkter med Halmstadgruppen som gemensamt tema. Information om respektive tillfälle kommer att läggas upp löpande här. Programserien arrangeras i samarbete med Mjellby konstmuseum.

Del 1 – Halmstadgruppen och det moderna Halmstads framväxt
22 maj kl 18
Ett samtal om Halmstadgruppen modererat av Helen Fuchs, Högskolan i Halmstad.
Plats: Hallands Konstmuseum.

Programmet ingår i ordinarie entréavgift till museet. Begränsat antal platser, förboka för att säkra din plats via bokning@hallandskonstmuseum.se eller tel 035-16 23 00.